Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Giới thiệu Hội đồng Khoa học

Ngày đăng: 03-07-2011

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

( Đính kèm quyết định số: 507/ QĐ - DCL - ngày 29 tháng 11 năm 2014)
 
1
GS. Nguyễn Công Bình    
Cố vấn Hội đồng Khoa học và Đào tạo
2
GS.TSKH Bùi Song Cầu
Q. Hiệu trưởng
Chủ tịch Hội đồng
3
ThS. Nguyễn Cao Đạt
Phó Hiệu trưởng
Phó Chủ tịch Hội đồng
4
TS. Nguyễn Thanh Dũng
Phó Hiệu trưởng
Uỷ viên
5
PGS.TS. Đặng Văn Phan
Trưởng Khoa QTKD
Uỷ viên
6
PGS.TS Đinh Ngọc Thanh
Phó Trưởng Khoa Cơ bản
Uỷ viên
7
TS. Trần Ngọc Trí
Quyền Trưởng Khoa NN - ĐPH
Uỷ viên
8
TS. Nguyễn Hoa Bằng
Trưởng Khoa Khoa học xã hội và nhân văn
Uỷ viên
9
TS. Nguyễn Tiến Thủ
Trưởng Khoa Liên thông và liên kết ĐT
Uỷ viên
10
TS. Bùi Hữu Thuận
Trưởng Khoa Khoa học Nông nghiệp
Uỷ viên
11
TS. Đặng Danh Lợi
Trưởng Bộ môn Lý luận Chính trị
Uỷ viên
12
ThS. Nguyễn Quốc Huy
Trưởng Khoa Cơ bản
Uỷ viên
13
CN. Trương Công Sơn
Trưởng Bộ môn GDQP&TC
Uỷ viên
14
ThS. Lê Thị Lộc Mai
Trưởng Phòng KT&ĐBCLGDĐH
Uỷ viên
15
TS. Nguyễn Thanh Bình
Cố vấn Trưởng Khoa Công nghệ thông tin
Uỷ viên
16
ThS. Cao Văn Thi
Phụ trách Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Uỷ viên
17
TS. Lê Ngọc Của
Trưởng Khoa Khoa học sức khỏe
Uỷ viên
18
ThS. Đặng Văn Toại
Trưởng phòng Đào tạo
Ủy viên, Thư ký
 
 
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
 
1
GS.TSKH Bùi Song Cầu
Chủ tịch Hội đồng
2
ThS. Nguyễn Cao Đạt
Phó Chủ tịch Hội đồng
3
TS. Nguyễn Thanh Dũng
Uỷ viên
4
ThS. Lê Thị Lộc Mai
Uỷ viên
5
ThS. Đặng Văn Toại
Ủy viên, Thư ký
 
                                                                                                                    Q. HIỆU TRƯỞNG
 
                                                              
 
                                                                                         
                                                                                                                     GS.TS Bùi Song Cầu

 

 

 

Nguồn: mku.edu.vn

Tin liên quan

  Hội đồng Khoa học & Đào tạo Trường 

Xem tiếp 

Back to Top