Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Giới thiệu Hội đồng quản trị

Ngày đăng: 03-07-2011

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

Ô. Lê Đức Hiện

Chủ tịch Hội đồng quản trị

 

ThS. Nguyễn Cao Đạt

Phó chủ tịch Hội đồng quản trị

 

Ô. Trịnh Văn Lâu

Ủy viên

GS. Nguyễn Công Bình

Ủy viên

PGS. TS. Lương Minh Cừ

Ủy viên

ThS. Nguyễn Phi Long

Ủy viên

TS. Nguyễn Thanh Dũng

Ủy viên

TS. Phan Văn Sâm

Ủy viên

Trương Mộc Anh

Ủy viên

PGS. TS Đặng Văn Phan

Ủy viên

TS. Nguyễn Thị Quy

Ủy viên

 

 

Tin liên quan

  Hội đồng quản trị 

Xem tiếp 

Back to Top