Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Trang chủ » Sau đại học

Quyết định công nhận học viên tốt nghiệp Thạc sĩ ngành QTKD, KTXD CTDD & CN năm 2017
Quyết định công nhận học viên tốt nghiệp Thạc sĩ 2017
Ngành QTKD khóa 2(2014-2016), mã lớp 0231245A, 0231245B và khóa 3(2015-2017), mã lớp 0331245A Ngành KTXD CTDD & CN khóa 1A(2014-2016), mã lớp 0131212A
Quyết định công nhận học viên tốt nghiệp Thạc sĩ (2014 - 2016)
Ngành QTKD khóa 2B, mã lớp 0231245B Ngành KTXD CTDD & CN khóa 1A, mã lớp 0131212A
Quyết định công nhận học viên tốt nghiệp Thạc sĩ ngành KTXD CTDD & CN khóa 1 (2014 - 2016)
Mã lớp 0131212A
Quyết định công nhận học viên tốt nghiệp Thạc sĩ ngành QTKD khóa 2A (2014 - 2016)
Mã lớp 0231245A
Danh sách học viên bảo vệ Luận văn thạc sĩ ngành QTKD 30/12/2017
Danh sách học viên bảo vệ Luận văn thạc sĩ ngành QTKD 16/12/2017
Quyết định V/v Ban hành Quy định quản lý Lưu học sinh nước ngoài đến học tập tại trường Đại học Cửu Long
Số: 617/QĐ-DCL
Quyết định V/v Ban hành Quy định về hoạt động Hợp tác Quốc tế tại Trường Đại học Cửu Long
Số: 452/QĐ-DCL
Quyết định V/v ban hành Quy định quản lý tình nguyện viên nước ngoài làm việc tại trường
Số: 160/QĐ-DCL
Quyết định V/v ban hành Quy trình tổ chức, đón tiếp khách nước ngoài làm việc tại trường
Số: 159/QĐ-DLC
Lịch thi kết thúc Học kỳ Cao học năm 2017-2018
Đợt thi từ 16/12/2017 đến 30/12/2017
Danh sách đề tài Luận văn thạc sĩ ngành KTXD CTDD&CN
Khóa 1A, 2A
QĐ Công nhận kết quả BSKT ngành TCNH
Đợt 2 năm 2017
Danh sách thí sinh đủ Điều kiện dự thi Cao học TCNH
Đợt 2 năm 2017

Trang:  2 3 4 5  > 

Back to Top