Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Trang chủ » Sau đại học

Danh sách đề tài Luận văn thạc sĩ ngành KTXD CTDD&CN 2018
Khóa 1A & 2A
Kế hoạch học BSKT và Ôn thi cao học Ngành QTKD Khóa 6 (Đợt 1 năm 2018)
Quyết định Ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ đại học Cửu Long
Quyết định công nhận học viên tốt nghiệp Thạc sĩ ngành QTKD, KTXD CTDD & CN năm 2017
Quyết định công nhận học viên tốt nghiệp Thạc sĩ 2017
Ngành QTKD khóa 2(2014-2016), mã lớp 0231245A, 0231245B và khóa 3(2015-2017), mã lớp 0331245A Ngành KTXD CTDD & CN khóa 1A(2014-2016), mã lớp 0131212A
Quyết định công nhận học viên tốt nghiệp Thạc sĩ (2014 - 2016)
Ngành QTKD khóa 2B, mã lớp 0231245B Ngành KTXD CTDD & CN khóa 1A, mã lớp 0131212A
Quyết định công nhận học viên tốt nghiệp Thạc sĩ ngành KTXD CTDD & CN khóa 1 (2014 - 2016)
Mã lớp 0131212A
Quyết định công nhận học viên tốt nghiệp Thạc sĩ ngành QTKD khóa 2A (2014 - 2016)
Mã lớp 0231245A
Danh sách học viên bảo vệ Luận văn thạc sĩ ngành QTKD 30/12/2017
Danh sách học viên bảo vệ Luận văn thạc sĩ ngành QTKD 16/12/2017
Quyết định V/v Ban hành Quy định quản lý Lưu học sinh nước ngoài đến học tập tại trường Đại học Cửu Long
Số: 617/QĐ-DCL
Quyết định V/v Ban hành Quy định về hoạt động Hợp tác Quốc tế tại Trường Đại học Cửu Long
Số: 452/QĐ-DCL
Quyết định V/v ban hành Quy định quản lý tình nguyện viên nước ngoài làm việc tại trường
Số: 160/QĐ-DCL
Quyết định V/v ban hành Quy trình tổ chức, đón tiếp khách nước ngoài làm việc tại trường
Số: 159/QĐ-DLC
Lịch thi kết thúc Học kỳ Cao học năm 2017-2018
Đợt thi từ 16/12/2017 đến 30/12/2017

Trang:<< < 1 3 4 5  > >>

Back to Top