Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Trang chủ » Sau đại học

Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình DD&CN khóa 1
Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình Dân dụng & Công nghiệp khóa 1
Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình DD&CN khóa 1
Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình Dân dụng & Công nghiệp khóa 1
Tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2016 - chương trình liên kết với đại học Đà Nẵng
Tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2016 - chương trình liên kết với đại học Đà Nẵng gồm các ngành: Kinh tế phát triển, Kế toán, Quản lý kinh tế. Thời hạn đăng ký dự thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 07/10/2016.
TKB học bổ sung kiến thức ngành thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng khóa 2B
Thời khóa biểu học bổ sung kiến thức ngành thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng khóa 2B (đợt 2 năm 2016)
Lịch học bổ sung kiến thức dự thi Thạc sĩ ngành QTKD đợt 2 năm 2016
Lịch học bổ sung kiến thức dự thi Thạc sĩ ngành QTKD đợt 2 năm 2016
Thông báo nhận giấy báo trúng tuyển thạc sĩ đợt 1 năm 2016
Thông báo nhận giấy báo trúng tuyển thạc sĩ đợt 1 năm 2016 ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng và Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.
Quyết định công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển thạc sĩ đợt 1 năm 2016
Quyết định công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển thạc sĩ đợt 1 năm 2016 ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng và Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.
Quyết định công bố điểm chuẩn trúng tuyển thạc sĩ đợt 1 năm 2016
Quyết định công bố điểm chuẩn trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2016 ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng và Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Ôn tập và thi Tiếng Anh cấp độ B1 khung tham chiếu Châu Âu
Ôn tập và thi Tiếng Anh cấp độ B1 khung tham chiếu Châu Âu cho các học viên Sau Đại học và các cá nhân có nhu cầu.
Lịch thi kết thúc học kỳ 1 - Cao học ngành Quản trị Kinh doanh khóa 3B
Lịch thi kết thúc học kỳ 1 - Cao học ngành Quản trị Kinh doanh khóa 3B
Lịch thi kết thúc học kỳ 2 - Cao học ngành Quản trị Kinh doanh khóa 3A
Lịch thi kết thúc học kỳ 2 - Cao học ngành Quản trị Kinh doanh khóa 3A
Kết quả thi Cao học đợt 1 năm 2016
Kết quả thi Cao học đợt 1 năm 2016: ngành Quản trị Kinh doanh, Tài chính Ngân hàng và Xây dựng Công trình Dân dụng & Công nghiệp
Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2016
Gồm các chương trình đào tạo Thạc sĩ của Trường Đại học Cửu Long và các chương trình phối hợp đào tạo với Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/08/2016.
QĐ về việc công nhận học viên tốt nghiệp Thạc sĩ ngành QTKD khóa 1 (2014-2016) - đợt 2
Quyết định về việc công nhận danh sách 15 học viên tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh khóa 1 (2014-2016) - đợt 2 (mã lớp 0131245A)
Kết quả thi kết thúc học phần BSKT dự thi Cao học ngành TCNH đợt 1 năm 2016
2016

Trang:<< < 1 3 4 5  > >>