Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Trang chủ » Sau đại học

Điều chỉnh lịch ôn thi tuyển sinh Thạc sĩ ngành Văn học Việt Nam năm 2016
Điều chỉnh lịch ôn thi tuyển sinh Thạc sĩ ngành Văn học Việt Nam năm 2016
Luận văn Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh khóa 2A
Khóa 2A
Quyết định và kết quả thi BSKT Cao học ngành TCNH khóa 2B đợt 2 năm 2016
Quyết định và kết quả thi BSKT Cao học ngành Tài chính Ngân hàng khóa 2B đợt 2 năm 2016
Lịch ôn thi dự tuyển Cao học đợt 2 năm 2016 ngành Xây dựng CTDD&CN
Lịch ôn thi dự tuyển Cao học đợt 2 năm 2016 ngành Xây dựng Công trình Dân dụng & Công nghiệp khóa 3B
Điều chỉnh lịch ôn thi tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2016
Lịch ôn thi tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2016 ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng (cập nhật mới)
Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình DD&CN khóa 1
Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình Dân dụng & Công nghiệp khóa 1
Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình DD&CN khóa 1
Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình Dân dụng & Công nghiệp khóa 1
Tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2016 - chương trình liên kết với đại học Đà Nẵng
Tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2016 - chương trình liên kết với đại học Đà Nẵng gồm các ngành: Kinh tế phát triển, Kế toán, Quản lý kinh tế. Thời hạn đăng ký dự thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 07/10/2016.
TKB học bổ sung kiến thức ngành thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng khóa 2B
Thời khóa biểu học bổ sung kiến thức ngành thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng khóa 2B (đợt 2 năm 2016)
Lịch học bổ sung kiến thức dự thi Thạc sĩ ngành QTKD đợt 2 năm 2016
Lịch học bổ sung kiến thức dự thi Thạc sĩ ngành QTKD đợt 2 năm 2016
Thông báo nhận giấy báo trúng tuyển thạc sĩ đợt 1 năm 2016
Thông báo nhận giấy báo trúng tuyển thạc sĩ đợt 1 năm 2016 ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng và Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.
Quyết định công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển thạc sĩ đợt 1 năm 2016
Quyết định công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển thạc sĩ đợt 1 năm 2016 ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng và Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.
Quyết định công bố điểm chuẩn trúng tuyển thạc sĩ đợt 1 năm 2016
Quyết định công bố điểm chuẩn trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2016 ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng và Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Ôn tập và thi Tiếng Anh cấp độ B1 khung tham chiếu Châu Âu
Ôn tập và thi Tiếng Anh cấp độ B1 khung tham chiếu Châu Âu cho các học viên Sau Đại học và các cá nhân có nhu cầu.
Lịch thi kết thúc học kỳ 1 - Cao học ngành Quản trị Kinh doanh khóa 3B
Lịch thi kết thúc học kỳ 1 - Cao học ngành Quản trị Kinh doanh khóa 3B

Trang:<< < 3 4 6 7  > >>

Back to Top