Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Trang chủ » Sau đại học

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản lý giáo dục
(đợt 2 năm 2015)
Tuyển sinh cao học
đợt 2 năm 2015
Ds thí sinh đủ điều kiện đăng ký dự thi cao học 2015 ngành Kỹ thuật XD CT DD&CN khóa 2
Ds thí sinh đủ điều kiện đăng ký dự thi cao học 2015 ngành Kỹ thuật XD CT DD&CN khóa 2
Lịch thi kết thúc học phần HK1 lớp cao học ngành QTKD khóa 2
2014-2016
Thông tư Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ
Lịch thi tuyển sinh cao học
năm 2015
Lịch thi kết thúc học phần bổ sung kiến thức dự thi cao học ngành quản trị kinh doanh khoá 3
Đợt 1 năm 2015
Lịch học bổ sung kiến thức dự thi cao học QTKD khoá 3
đợt 1 năm 2015
Tuyển sinh cao học đợt 1
Năm 2015
Lịch thi kết thúc học phần HK1
lớp cao học QTKD khóa 2
V/v Công nhận thí sinh trúng tuyển cao học ngành Quản trị kinh doanh khoá 2 (đợt 2 năm 2014)
kỳ thi ngày 29-30/11/2014
V/v công bố điểm chuẩn trúng tuyển cao học ngành Quản trị kinh doanh khoá 2 (đợt 2 năm 2014) - kỳ thi ngày 29-30/11/2014 và nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh dự thi
Đợt 2 - 2014
V/v Nhận giấy báo trúng tuyển cao học ngành Quản trị kinh doanh khoá 2 (đợt 2 năm 2014)
kỳ thi ngày 29-30/11/2014
Kết quả thi tuyển sinh cao học ngành Quản trị kinh doanh khoá 2 (đợt 2 năm 2014)
Ngay thi 29-30/11/2014
V/v nhận giấy báo dự thi tuyển sinh cao học QTKD khóa 2 - Đợt 2 năm 2014
Ngày thi 29-30/11/2014

Trang:<< < 3 4 6 7  > >>