Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Trang chủ » Sau đại học

Lịch thi kết thúc học kỳ 2 - Cao học ngành Quản trị Kinh doanh khóa 3A
Lịch thi kết thúc học kỳ 2 - Cao học ngành Quản trị Kinh doanh khóa 3A
Kết quả thi Cao học đợt 1 năm 2016
Kết quả thi Cao học đợt 1 năm 2016: ngành Quản trị Kinh doanh, Tài chính Ngân hàng và Xây dựng Công trình Dân dụng & Công nghiệp
Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2016
Gồm các chương trình đào tạo Thạc sĩ của Trường Đại học Cửu Long và các chương trình phối hợp đào tạo với Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/08/2016.
QĐ về việc công nhận học viên tốt nghiệp Thạc sĩ ngành QTKD khóa 1 (2014-2016) - đợt 2
Quyết định về việc công nhận danh sách 15 học viên tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh khóa 1 (2014-2016) - đợt 2 (mã lớp 0131245A)
Kết quả thi kết thúc học phần BSKT dự thi Cao học ngành TCNH đợt 1 năm 2016
2016
Kết quả thi kết thúc HP BSKT dự thi cao học QTKD khóa 4 - Lần 2
Đợt 1 năm 2016
Kết quả thi kết thúc HP BSKT dự thi cao học QTKD khóa 4
Đợt 1 năm 2016
Lịch thi tuyển sinh thạc sĩ
đợt 1 năm 2016
Kết quả thi kết thúc HP BSKT dự thi cao học QTKD khóa 4
Đợt 1 năm 2016
V/v giao đề tài LV thạc sĩ cho học viên lớp thạc sĩ ngành QTKD khóa 2 (2014-2016)
Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh P2
khóa 1
V/v giao đề tài LV thạc sĩ cho học viên lớp thạc sĩ ngành QTKD khóa 2 (2014-2016)
Điều chỉnh lịch thi kết thúc HP BSKT dự thi cao học QTKD khóa 4
(đợt 1 năm 2016)
QĐ về việc công nhận học viên tốt nghiệp Thạc sĩ ngành QTKD khóa 1 (2014-2016) - đợt 1
Lịch thi kết thúc học phần bổ sung kiến thức dự thi cao học ngành tài chính ngân hàng khoá 2
(đợt 1 năm 2016)

Trang:<< < 3 4 6 7  > >>

Back to Top