Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Trang Chủ » Sau đại học » Thông báo SĐH

Nhận giấy báo dự thi cao học đợt 1 năm 2018
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi CH đợt 1 năm 2018 ngành QTKD
Kết quả Bổ sung kiến thức Dự thi Cao học Ngành Tài chính Ngân hàng
Đợt 1 - năm 2018
Quyết định công nhận học viên tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ ngành QTKD, KTXD CTDD&CN, TCNH
Ngày 07/02/2018
Danh sách Học viên, Tên đề tài và Giáo viên hướng dẫn Ngành Tài chính Ngân hàng Khóa 1A (2015 - 2017)
Lớp 0131243A
QĐ Công nhận kết quả BSKT ngành TCNH
Đợt 2 năm 2017
Danh sách thí sinh đủ Điều kiện dự thi Cao học TCNH
Đợt 2 năm 2017
Thông báo nhận Giấy báo dự thi tuyển sinh Thạc sĩ
Đợt 2 năm 2017
Danh sách thí sinh đủ Điều kiện đăng ký dự thi Cao học Văn học Việt Nam đợt 2 năm 2017 (Update)
Tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2017 - chương trình phối hợp đào tạo thạc sĩ với Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
Thi Tiếng Anh đầu ra Sau đại học
Thi Tiếng Anh đẩu ra Sau đại học
Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2017
Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2017
Lịch ôn thi dự tuyển Cao học đợt 2 năm 2016 ngành Xây dựng CTDD&CN
Lịch ôn thi dự tuyển Cao học đợt 2 năm 2016 ngành Xây dựng Công trình Dân dụng & Công nghiệp khóa 3B
Tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2016 - chương trình liên kết với đại học Đà Nẵng
Tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2016 - chương trình liên kết với đại học Đà Nẵng gồm các ngành: Kinh tế phát triển, Kế toán, Quản lý kinh tế. Thời hạn đăng ký dự thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 07/10/2016.
Thông báo nhận giấy báo trúng tuyển thạc sĩ đợt 1 năm 2016
Thông báo nhận giấy báo trúng tuyển thạc sĩ đợt 1 năm 2016 ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng và Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

Trang:   2 3  > 

Back to Top