Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Trang Chủ » Sau đại học » Thông báo SĐH

Nhận Giấy báo trúng tuyển và làm thủ tục nhập học
kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2018 (kỳ thi ngày 30/06 - 01/07/2018)
Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển thạc sĩ đợt năm 2018
Công bố điểm chuẩn trúng tuyển Thạc sĩ đợt 1 năm 2018 và nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh dự thi
Quyết định Điểm chuẩn trúng tuyển Thạc sĩ đợt 1 năm 2018
Kết quả Chấm thi phúc khảo
Tuyển sinh Cao học Đợt 1 năm 2018 Kỳ thi Ngày 30/06 - 01/07/2018
Kết quả Kỳ thi Tuyển sinh Cao học Đợt 1 năm 2018
NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG, QUẢN TRỊ KINH DOANH
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC CÁC NGÀNH CAO HỌC NĂM 2018
Nhận giấy báo dự thi cao học đợt 1 năm 2018
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi CH đợt 1 năm 2018 ngành QTKD
Kết quả Bổ sung kiến thức Dự thi Cao học Ngành Tài chính Ngân hàng
Đợt 1 - năm 2018
Quyết định công nhận học viên tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ ngành QTKD, KTXD CTDD&CN, TCNH
Ngày 07/02/2018
Danh sách Học viên, Tên đề tài và Giáo viên hướng dẫn Ngành Tài chính Ngân hàng Khóa 1A (2015 - 2017)
Lớp 0131243A
QĐ Công nhận kết quả BSKT ngành TCNH
Đợt 2 năm 2017
Danh sách thí sinh đủ Điều kiện dự thi Cao học TCNH
Đợt 2 năm 2017
Thông báo nhận Giấy báo dự thi tuyển sinh Thạc sĩ
Đợt 2 năm 2017

Trang:   2 3  > 

Back to Top