Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Trang Chủ » Sau đại học » Thông báo SĐH

Danh sách thí sinh đủ Điều kiện đăng ký dự thi Cao học Văn học Việt Nam đợt 2 năm 2017 (Update)
Tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2017 - chương trình phối hợp đào tạo thạc sĩ với Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
Thi Tiếng Anh đầu ra Sau đại học
Thi Tiếng Anh đẩu ra Sau đại học
Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2017
Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2017
Lịch ôn thi dự tuyển Cao học đợt 2 năm 2016 ngành Xây dựng CTDD&CN
Lịch ôn thi dự tuyển Cao học đợt 2 năm 2016 ngành Xây dựng Công trình Dân dụng & Công nghiệp khóa 3B
Tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2016 - chương trình liên kết với đại học Đà Nẵng
Tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2016 - chương trình liên kết với đại học Đà Nẵng gồm các ngành: Kinh tế phát triển, Kế toán, Quản lý kinh tế. Thời hạn đăng ký dự thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 07/10/2016.
Thông báo nhận giấy báo trúng tuyển thạc sĩ đợt 1 năm 2016
Thông báo nhận giấy báo trúng tuyển thạc sĩ đợt 1 năm 2016 ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng và Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.
Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2016
Gồm các chương trình đào tạo Thạc sĩ của Trường Đại học Cửu Long và các chương trình phối hợp đào tạo với Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/08/2016.
Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2016
Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2016
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản lý giáo dục
(đợt 2 năm 2015)
Tuyển sinh cao học
đợt 2 năm 2015
Lịch thi tuyển sinh cao học
năm 2015
Tuyển sinh cao học đợt 1
Năm 2015
Tuyển sinh cao học khóa 1 năm 2014 ngành Kỹ thuật công trình xây dựng dân dụng & công nghiệp
Tuyển sinh cao học khóa 1 năm 2014 ngành Kỹ thuật công trình xây dựng dân dụng & công nghiệp
Tuyển sinh chương trình liên kết Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) với trường Đại học Bách khoa Tây Bắc Hoa Kỳ
Năm 2014

Trang: << < 1 3  > >>

Back to Top