Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Trang Chủ » Sau đại học » Lịch học

Lịch bổ sung kiến thức Cao học ngành QTKD đợt 1 năm 2017
Lịch bổ sung kiến thức Cao học ngành QTKD đợt 1 năm 2017
TKB học bổ sung kiến thức ngành thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng khóa 2B
Thời khóa biểu học bổ sung kiến thức ngành thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng khóa 2B (đợt 2 năm 2016)
Lịch học bổ sung kiến thức dự thi Thạc sĩ ngành QTKD đợt 2 năm 2016
Lịch học bổ sung kiến thức dự thi Thạc sĩ ngành QTKD đợt 2 năm 2016
Ôn tập và thi Tiếng Anh cấp độ B1 khung tham chiếu Châu Âu
Ôn tập và thi Tiếng Anh cấp độ B1 khung tham chiếu Châu Âu cho các học viên Sau Đại học và các cá nhân có nhu cầu.
Lịch ôn thi tuyển sinh thạc sĩ ngành QTKD khóa 3 (đợt 2 năm 2015) và TCNH khóa 1 năm 2015
QTKD K3 và TCNH K1 2015
Lịch ôn thi dự tuyển sinh thạc sĩ đợt 2 năm 2015 ngành KT XD CT DD&CN khóa 2
khóa 2
Thời khóa biều học Bổ sung kiến thức dự thi tuyển sinh thạc sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng
Ngành TC-NH
Lịch học BSKT dự thi thạc sĩ ngành QTKD khóa 3
Đợt 2 năm 2015
Lịch học bổ sung kiến thức dự thi cao học QTKD khoá 3
đợt 1 năm 2015
Lịch ôn thi tuyển sinh cao học ngành QTKD khóa 2
(Đợt 2 năm 2014)
Thời khóa biểu ôn thi các môn tuyển sinh cao học khóa 01 năm 2014 ngành kỹ thuật xây dựng công trình dây dụng và công nghiệp
Khóa 1 năm 2014
TKB bổ sung kiến thức dự thi ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình DD&CN
khóa 01 năm 2014
Tổ chức ôn tập và thi tuyển sinh cao học Quản trị kinh doanh
đợt 1 năm 2014
Thời khóa biểu học bổ sung kiến thức dự thi cao học QTKD (cập nhật mới)
(Đợt 1 năm 2014)
Thời khóa biểu ôn thi cao học Quản trị kinh doanh khóa 1 năm 2013 (1/11/2013 - 1/12/2013)

Trang:   2  > 

Back to Top