Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Trang Chủ » Sau đại học » Lịch Thi

Lịch thi kết thúc HKIII lớp thạc sĩ QTKD khóa 2
0231245B
Lịch thi kết thúc học phần HKIII lớp thạc sĩ QTKD khóa 2
0231245A
Lịch thi kết thúc học phần HKI lớp thạc sĩ QTKD khóa 3
QTKD khóa 3
Lịch thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 2 năm 2015
đợt 2 năm 2015
Lịch thi kết thúc học phần BSKT dự thi thạc sĩ ngành QTKD khóa 3 và TC-NH khóa 1
Đợt 2 năm 2015
Lịch thi kết thúc học phần HK1 lớp cao học ngành QTKD khóa 2
2014-2016
Lịch thi kết thúc học phần bổ sung kiến thức dự thi cao học ngành quản trị kinh doanh khoá 3
Đợt 1 năm 2015
Lịch thi kết thúc học phần HK1
lớp cao học QTKD khóa 2
Lịch thi tuyển sinh cao học QTKD khóa 2 - Đợt 2 năm 2014
Kỳ thi ngày 29-30/11/2014
Lịch thi kết thúc học phần bổ sung kiến thức dự thi cao học ngành quản trị kinh doanh khoá 2
(đợt 2 năm 2014)
Lịch thi tuyển sinh cao học khóa 1 năm 2014 ngành kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp,
kỳ thi ngày 20-21/9/2014
Lịch thi các môn bổ sung kiến thức dự thi cao học khóa 01 năm 2014 ngành kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
25-26/7/2014
lịch thi các môn học bổ sung kiến thức dự thi cao học quản trị kinh doanh đợt 1 năm 2014
mku.edu.vn
Lịch thi tuyển sinh sau đại học năm 2013
Buổi sáng bắt đầu thi từ 7h00, Buổi chiều bắt đầu thi từ 13h00
Danh sách dự thi môn Quản trị doanh nghiệp
Danh sách dự thi môn Quản trị doanh nghiệp đợt 1

Trang: << < 1 3  > >>

Back to Top