Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Trang Chủ » Sau đại học » Lịch Thi

Lịch thi kết thúc học phần bổ sung kiến thức dự thi cao học ngành tài chính ngân hàng khoá 2
(đợt 1 năm 2016)
Lịch thi kết thúc học phần BSKT dự thi thạc sĩ ngành QTKD khóa 4
- Đợt 1 năm 2016
Lịch thi kết thúc HKIII lớp thạc sĩ QTKD khóa 2
0231245B
Lịch thi kết thúc học phần HKIII lớp thạc sĩ QTKD khóa 2
0231245A
Lịch thi kết thúc học phần HKI lớp thạc sĩ QTKD khóa 3
QTKD khóa 3
Lịch thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 2 năm 2015
đợt 2 năm 2015
Lịch thi kết thúc học phần BSKT dự thi thạc sĩ ngành QTKD khóa 3 và TC-NH khóa 1
Đợt 2 năm 2015
Lịch thi kết thúc học phần HK1 lớp cao học ngành QTKD khóa 2
2014-2016
Lịch thi kết thúc học phần bổ sung kiến thức dự thi cao học ngành quản trị kinh doanh khoá 3
Đợt 1 năm 2015
Lịch thi kết thúc học phần HK1
lớp cao học QTKD khóa 2
Lịch thi tuyển sinh cao học QTKD khóa 2 - Đợt 2 năm 2014
Kỳ thi ngày 29-30/11/2014
Lịch thi kết thúc học phần bổ sung kiến thức dự thi cao học ngành quản trị kinh doanh khoá 2
(đợt 2 năm 2014)
Lịch thi tuyển sinh cao học khóa 1 năm 2014 ngành kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp,
kỳ thi ngày 20-21/9/2014
Lịch thi các môn bổ sung kiến thức dự thi cao học khóa 01 năm 2014 ngành kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
25-26/7/2014
lịch thi các môn học bổ sung kiến thức dự thi cao học quản trị kinh doanh đợt 1 năm 2014
mku.edu.vn

Trang: << < 1 3  > >>

Back to Top