Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Trang Chủ » Sau đại học » Kết quả thi

Tra cứu kết quả thi Tiếng Anh B1 (ngày thi 03/02/2018)
Kết quả thi Tiếng Anh B1 (ngày thi 03/02/2018)
Quyết định và danh sách thí sinh trúng tuyển Cao học đợt 2 năm 2016
Quyết định và danh sách thí sinh trúng tuyển Cao học đợt 2 năm 2016 ngành: QTKD, TCNH và VHVN
Kết quả thi tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2016 (kỳ thi ngày 03-04/12/2016)
Kết quả thi tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2016 (kỳ thi ngày 03-04/12/2016): ngành QTKD, TCNH và VHVN
Kết quả thi B1 kỳ thi ngày 01/10/2016
Kết quả thi B1 kỳ thi ngày 01/10/2016 tại trường Đại học Cửu Long
Quyết định và kết quả thi BSKT Cao học ngành TCNH khóa 2B đợt 2 năm 2016
Quyết định và kết quả thi BSKT Cao học ngành Tài chính Ngân hàng khóa 2B đợt 2 năm 2016
Kết quả thi Cao học đợt 1 năm 2016
Kết quả thi Cao học đợt 1 năm 2016: ngành Quản trị Kinh doanh, Tài chính Ngân hàng và Xây dựng Công trình Dân dụng & Công nghiệp
Kết quả thi kết thúc học phần BSKT dự thi Cao học ngành TCNH đợt 1 năm 2016
2016
Kết quả thi kết thúc HP BSKT dự thi cao học QTKD khóa 4 - Lần 2
Đợt 1 năm 2016
Kết quả thi kết thúc HP BSKT dự thi cao học QTKD khóa 4
Đợt 1 năm 2016
Kết quả thi kết thúc HP BSKT dự thi cao học QTKD khóa 4
Đợt 1 năm 2016
Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ - đợt 2 năm 2015
Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ - đợt 2 năm 2015 1. Ngành Quản trị kinh doanh - 49 thí sinh 2. Ngành Kỹ thuật Xây dựng CTDD&CN - 25 thí sinh 3. Ngành Tài chính - Ngân hàng - 49 thí sinh
Kết quả thi tuyển sinh cao học đợt 2 - năm 2015, kỳ thi ngày 28-29/11/2015 - Ngành QTKD
Ngành QTKD
Kết quả thi tuyển sinh cao học đợt 2 - năm 2015, kỳ thi ngày 28-29/11/2015 - Ngành KTXD CTDD&CN
Ngành KTXD CTDD&CN
Kết quả thi tuyển sinh cao học đợt 2 - năm 2015, kỳ thi ngày 28-29/11/2015 - Ngành TCNH
Ngành TCNH
Kết quả thi BSKT dự thi cao học ngành QTKD khóa 3 - Đợt 2 năm 2015
Đợt 2 năm 2015

Trang:   2 3  > 

Back to Top