Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Trang Chủ » Sau đại học » Kết quả thi

Kết quả thi BSKT dự thi cao học ngành TCNH khóa 1 - Đợt 2 năm 2015
Đợt 2 năm 2015
V/v Công nhận thí sinh trúng tuyển cao học đợt 1 năm 2015
Ngày thi 27-28/06/2015
Kết quả kỳ thi tuyển sinh cao học ngành kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp đợt 1 năm 2015
Ngày thi 27-28/06/2015
Kết quả kỳ thi tuyển sinh cao học ngành Quản trị kinh doanh đợt 1 - năm 2015
Ngày thi 27-28/06/2015
V/v Công nhận thí sinh trúng tuyển cao học ngành Quản trị kinh doanh khoá 2 (đợt 2 năm 2014)
kỳ thi ngày 29-30/11/2014
Kết quả thi tuyển sinh cao học ngành Quản trị kinh doanh khoá 2 (đợt 2 năm 2014)
Ngay thi 29-30/11/2014
Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh cao học khóa 1 năm 2014 ngành kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, ngày thi 20-21/09/2014
Môn Tiếng Anh
Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh cao học khóa 1 năm 2014 ngành kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, ngày thi 20-21/09/2014
Toán cao cấp
Công nhận thí sinh trúng tuyển cao học khóa 1 năm 2014 ngành kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp,
ngày thi 20-21/09/2014
Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh cao học ngành QTKD (đợt 1) năm 2014 - ngày thi 12-13/7/2014
Ngày thi 12-13/7/2014
Kết quả thi bổ sung kiến thức cao học khóa 1 năm 2014 ngành kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
- Môn Kết cấu bê tông cốt thép 2
Kết quả thi bổ sung kiến thức cao học Quản trị kinh doanh đợt 1 năm 2014
Quản trị nguồn nhân lực
Kết quả thi bổ sung kiến thức cao học Quản trị kinh doanh đợt 1 năm 2014
Kinh tế vĩ mô
Kết quả thi bổ sung kiến thức cao học Quản trị kinh doanh đợt 1 năm 2014
Quản trị chiến lược
Kết quả thi bổ sung kiến thức cao học Quản trị kinh doanh đợt 1 năm 2014
Quản trị doanh nghiệp

Trang: << < 1 3  > >>

Back to Top