Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Trang Chủ » Sau đại học » Quyết định

Quyết định công nhận học viên tốt nghiệp Thạc sĩ ngành QTKD, KTXD CTDD & CN năm 2017
Quyết định công nhận học viên tốt nghiệp Thạc sĩ 2017
Ngành QTKD khóa 2(2014-2016), mã lớp 0231245A, 0231245B và khóa 3(2015-2017), mã lớp 0331245A Ngành KTXD CTDD & CN khóa 1A(2014-2016), mã lớp 0131212A
Quyết định công nhận học viên tốt nghiệp Thạc sĩ (2014 - 2016)
Ngành QTKD khóa 2B, mã lớp 0231245B Ngành KTXD CTDD & CN khóa 1A, mã lớp 0131212A
Quyết định công nhận học viên tốt nghiệp Thạc sĩ ngành KTXD CTDD & CN khóa 1 (2014 - 2016)
Mã lớp 0131212A
Quyết định công nhận học viên tốt nghiệp Thạc sĩ ngành QTKD khóa 2A (2014 - 2016)
Mã lớp 0231245A
Quyết định V/v Ban hành Quy định quản lý Lưu học sinh nước ngoài đến học tập tại trường Đại học Cửu Long
Số: 617/QĐ-DCL
Quyết định V/v Ban hành Quy định về hoạt động Hợp tác Quốc tế tại Trường Đại học Cửu Long
Số: 452/QĐ-DCL
Quyết định V/v ban hành Quy định quản lý tình nguyện viên nước ngoài làm việc tại trường
Số: 160/QĐ-DCL
Quyết định V/v ban hành Quy trình tổ chức, đón tiếp khách nước ngoài làm việc tại trường
Số: 159/QĐ-DLC
Quyết định công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển thạc sĩ đợt 1 năm 2016
Quyết định công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển thạc sĩ đợt 1 năm 2016 ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng và Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.
Quyết định công bố điểm chuẩn trúng tuyển thạc sĩ đợt 1 năm 2016
Quyết định công bố điểm chuẩn trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2016 ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng và Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
QĐ về việc công nhận học viên tốt nghiệp Thạc sĩ ngành QTKD khóa 1 (2014-2016) - đợt 2
Quyết định về việc công nhận danh sách 15 học viên tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh khóa 1 (2014-2016) - đợt 2 (mã lớp 0131245A)
V/v giao đề tài LV thạc sĩ cho học viên lớp thạc sĩ ngành QTKD khóa 2 (2014-2016)
V/v giao đề tài LV thạc sĩ cho học viên lớp thạc sĩ ngành QTKD khóa 2 (2014-2016)
QĐ về việc công nhận học viên tốt nghiệp Thạc sĩ ngành QTKD khóa 1 (2014-2016) - đợt 1

Trang:   2  > 

Back to Top