Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Hội Sinh viên Trường Đại học Cửu Long

Ngày đăng: 30-06-2011

 

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TỈNH VĨNH LONG

BAN CHẤP HÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

 

Vĩnh Long, ngày 27 tháng 4 năm 2011

 

 

KHÁI QUÁT VỀ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

 

 

          Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Cửu Long được thành lập theo Quyết định số 35/TƯHSV ngày 08 tháng 7 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, là tổ chức Hội trực thuộc Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, được sử dụng con dấu riêng.

          Đến cuối năm 2008, sau Đại hội thành lập Hội Sinh viên tỉnh Vĩnh Long, Hội Sinh viên trường Đại học Cửu Long là tổ chức Hội trực thuộc Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long. 

 

1. Tôn chỉ, mục đích của Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Cửu Long

          Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Cửu Long là tổ chức chính trị - xã hội của sinh viên trường Đại học Cửu Long, đoàn kết, tập hợp rộng rãi mọi sinh viên chính quy đang theo học tại trường cùng phấn đấu học tập, rèn luyện vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa; góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh; vì quyền lợi hợp pháp, chính đáng của sinh viên; đoàn kết và hợp tác bình đẳng với các Hội Sinh viên các trường khác vì sự phát triển chung của tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam.

 

2. Nguyên tắc, phạm vi hoạt động, địa vị pháp lý và trụ sở chính của Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Cửu Long

2.1. Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Cửu Long được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động. Nội dung cơ bản của nguyên tắc đó là:

          - Tất cả sinh viên tham gia vào tổ chức và hoạt động của Hội trên cơ sở tự nguyện;

          - Dân chủ thảo luận, hiệp thương biểu quyết bằng hình thức giơ tay khi quyết định các nội dung công tác của Hội, khi bầu Ban Chấp hành, Ban Thư ký, các chức danh lãnh đạo của Hội ở các cấp và đại biểu đi dự Đại hội, Hội nghị đại biểu Hội cấp trên;

          - Các thành viên có trách nhiệm đề xuất, thảo luận, thống nhất và phối hợp để tổ chức thực hiện các chương trình hoạt động của Hội.

2.2. Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Cửu Long hoạt động trong phạm vi của trường Đại học Cửu Long.

2.3. Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Cửu Long hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự quản lý của Ban Giám hiệu và vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Cửu Long.

2.4. Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Cửu Long có tư cách pháp nhân, trụ sở đặt tại Dãy M – trường Đại học Cửu Long (Quốc lộ 1A – xã Phú Quới – huyện Long Hồ - tỉnh Vĩnh Long).

 

3. Chức năng, nhiệm vụ của Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Cửu Long

3.1. Tập hợp, đoàn kết, khuyến khích, giúp đỡ Hội viên, sinh viên trong học tập và rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ của người sinh viên, góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh.

3.2. Giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho Hội viên, sinh viên.

3.3. Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên; tham gia phản biện, đề xuất các chủ trương, chính sách liên quan đến sinh viên. Tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Hội viên, sinh viên và tổ chức Hội.

3.4. Đoàn kết, phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với Hội Sinh viên ở các trường khác.

 

4. Tổ chức của Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Cửu Long gồm:

4.1. Các Liên chi hội/Chi hội Sinh viên đồng hương:

4.1.1 Liên chi hội Sinh viên An Giang gồm 6 Chi hội trực thuộc: Chợ Mới, Thoại Sơn – Long Xuyên, Tri Tôn – Tịnh Biên, Châu Thành – Châu Phú, Phú Tân – Tân Châu, An Phú, Châu Đốc.

4.1.2. Chi hội Sinh viên Bạc Liêu;

4.1.3. Liên chi hội Sinh viên Bến Tre gồm 5 Chi hội trực thuộc: Mỏ Cày, Giồng Trôm, Chợ Lách, Thạnh Phú, Châu Thành – Thị xã – Bình Đại – Ba Tri;

4.1.4. Liên chi hội Sinh viên Cà Mau gồm 5 Chi hội trực thuộc: Thành phố Cà Mau, Đầm Dơi, Trần Văn Thời, Năm Căn – Cái Nước – Ngọc Hiển – Phú Tân, U Minh – Thới Bình;

4.1.5. Chi hội Sinh viên Cần Thơ;

4.1.6. Liên chi hội Sinh viên Hậu Giang gồm 5 Chi hội trực thuộc: Phụng Hiệp, Long Mỹ, Vị Thủy, Thị xã Vị Thanh, Thị xã Ngã Bảy – Châu Thành;

4.1.7. Liên chi hội Sinh viên Đồng Tháp gồm 8 Chi hội trực thuộc: Tân Hồng, Lai Vung, Lấp Vò, Thanh Bình, Tháp Mười, Hồng Ngự - Tam Nông, Châu Thành – Sa Đéc, Cao Lãnh – TP. Cao Lãnh;

4.1.8. Liên chi hội Sinh viên Kiên Giang gồm 6 Chi hội trực thuộc: TP Rạch Giá, Vĩnh Thuận, Giồng Riềng, An Minh – An Biên – Hòn Đất, Gò Quao – Tân Hiệp – Kiên Lương – TX Hà Tiên, U Minh Thượng – Châu Thành – Giang Thành.

4.1.9. Chi hội Sinh viên Long An;

4.1.10. Liên chi hội Sinh viên Sóc Trăng gồm 6 Chi hội trực thuộc: Mỹ Xuyên, Ngã Năm, Mỹ Tú, Kế Sách, Thạnh Trị - Vĩnh Châu, Long Phú – Cù Lao Dung;

4.1.11. Liên chi hội Sinh viên Tiền Giang gồm 3 Chi hội trực thuộc: Cái Bè, Cai Lậy, Mỹ Tho – Châu Thành – Chợ Gạo – Gò Công Tây – Gò Công Đông – TX. Gò Công, Tân Phước – Tân Phú Đông.

4.1.12. Liên chi hội Sinh viên Trà Vinh gồm 5 Chi hội trực thuộc: Càng Long, Cầu Kè, Cầu Ngang – Tiểu Cần, Châu Thành – Thị xã, Duyên Hải – Trà Cú;

4.1.13. Liên chi hội Sinh viên Vĩnh Long gồm 8 Chi hội trực thuộc: Long Hồ, Mang Thít, Trà Ôn, Vũng Liêm, Bình Minh, Bình Tân, Thành phố Vĩnh Long, Tam Bình.

 

4.2. Các Liên chi/Chi hội Sinh viên ngành học:

4.2.1. Liên chi hội Sinh viên Ngữ văn: gồm các Chi hội sinh viên theo khóa học;

4.2.2. Liên chi hội Sinh viên Anh văn: gồm các Chi hội sinh viên theo khóa học;

4.2.3. Liên chi hội Sinh viên Đông phương học: gồm các Chi hội sinh viên theo khóa học;

4.2.4. Liên chi hội Sinh viên Công nghệ thông tin: gồm các Chi hội sinh viên theo khóa học;

4.2.5. Liên chi hội Sinh viên Điện – Điện tử: gồm các Chi hội sinh viên theo khóa học;

4.2.6. Liên chi hội Sinh viên Xây dựng dân dụng và công nghiệp: gồm các Chi hội sinh viên theo khóa học;

4.2.7. Liên chi hội Sinh viên Xây dựng cầu & đường: gồm các Chi hội sinh viên theo khóa học;

4.2.8. Liên chi hội Sinh viên Cơ khí: gồm các Chi hội sinh viên theo khóa học;

4.2.9. Liên chi hội Sinh viên Quản trị kinh doanh: gồm các Chi hội sinh viên theo khóa học;

4.2.10. Liên chi hội Sinh viên Kinh doanh Du lịch: gồm các Chi hội sinh viên theo khóa học;

4.2.11. Liên chi hội Sinh viên Thương mại dịch vụ: gồm các Chi hội sinh viên theo khóa học;

4.2.12. Liên chi hội Sinh viên Kế toán: gồm các Chi hội sinh viên theo khóa học;

4.2.13. Liên chi hội Sinh viên Tài chính tín dụng – Ngân hàng: gồm các Chi hội sinh viên theo khóa học;

4.2.14. Liên chi hội Sinh viên Nông học: gồm các Chi hội sinh viên theo khóa học;

4.2.15. Liên chi hội Sinh viên Công nghệ thực phẩm: gồm các Chi hội sinh viên theo khóa học;

4.2.16. Liên chi hội Sinh viên Công nghệ sinh học: gồm các Chi hội sinh viên theo khóa học.

 

4.3. Các Câu lạc bộ, đội, nhóm công tác sở thích của sinh viên.

 

5. Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Cửu Long các nhiệm kỳ

5.1. Ban Vận động thành lập Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Cửu Long

          Ban Vận động thành lập Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Cửu Long được Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường công nhận ngày 20/11/2006 gồm 9 thành viên:

Lê Thanh Vũ Trưởng ban
Ngô Hải Sơn Phó ban
Lý Văn Sanh Phó ban
Tô Đức Thắng Thành viên
Trần Quang Thái Thành viên
Lê Thị Hồng Nhản Thành viên
Đoàn Thị Mỹ Tú Thành viên
Trương Văn Quốc Thành viên
Nguyễn Thị Kim Thùy Thành viên

 

5.2. Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Cửu Long nhiệm kỳ 1

          Ban Chấp hành, Ban Thư ký và các chức danh chủ chốt của Hội Sinh viên Việt Namtrường Đại học Cửu Long khóa I (nhiệm kỳ 2007-2009) được công nhận theo Quyết định số 36/TƯHSV ngày 08 tháng 7 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam:

Đặng Thị Cẩm Huệ Chủ tịch
Mai Thành Tâm Phó Chủ tịch
Tô Đức Thắng Phó Chủ tịch
Trần Quang Thái Ủy viên thư ký
Phạm Văn Kha Ủy viên thư ký
Võ Thị Hồng Ân Ủy viên Ban Chấp hành
Võ Hoàng Duy Ủy viên Ban Chấp hành
Vũ Văn Đông Ủy viên Ban Chấp hành
Lê Anh Giàu Ủy viên Ban Chấp hành
Trịnh Tuấn Kiệt Ủy viên Ban Chấp hành
Phan Thị Út Minh Ủy viên Ban Chấp hành
Lê Thị Hồng Nhản Ủy viên Ban Chấp hành
Nguyễn Thị Kim Thùy Ủy viên Ban Chấp hành
Huỳnh Viễn Trung Ủy viên Ban Chấp hành
Nguyễn Hoàng Tuấn Ủy viên Ban Chấp hành
Nguyễn Thanh Tuấn Ủy viên Ban Chấp hành
Nguyễn Thị Hồng Yến Ủy viên Ban Chấp hành

 

          Ngày 28 tháng 11 năm 2008, Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Cửu Long đã tổ chức Hội nghị hiệp thương tuyển cử lại Ban Chấp hành, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra và các chức danh chủ chốt do một số anh/chị trong Ban Thư ký, Ban Chấp hành chuyển công tác, tốt nghiệp ra trường. Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã ra Quyết định số 01/QĐ-HSV ngày 21 tháng 04 năm 2009 công nhận:

Mai Thành Tâm Chủ tịch
Lê Thanh Vũ Phó Chủ tịch
Dương Ngọc Lụa Phó Chủ tịch
Trần Quang Thái Ủy viên thư ký
Phạm Văn Kha Ủy viên thư ký
Nguyễn Đại Dương Ủy viên Ban Chấp hành
Nguyễn Thị Ngọc Giàu Ủy viên Ban Chấp hành
Lê Anh Giàu Ủy viên Ban Chấp hành
Nguyễn Văn Lạc Ủy viên Ban Chấp hành
Trương Thành Luân Ủy viên Ban Chấp hành
Nguyễn Hồ Trúc Mai Ủy viên Ban Chấp hành
Nguyễn Thị Hồng Mơ Ủy viên Ban Chấp hành
Vũ Văn Đông Ủy viên Ban Chấp hành
Phan Thị Hương Trà Ủy viên Ban Chấp hành
Nguyễn Hoàng Tuấn Ủy viên Ban Chấp hành
Thái Ngọc Yến Ủy viên Ban Chấp hành
Phan Thị Út Minh Ủy viên Ban Chấp hành
Lê Thị Mỹ Phương Ủy viên Ban Chấp hành
Bùi Cẩm Yến Ủy viên Ban Chấp hành

 

          Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Cửu Long cũng được công nhận theo Quyết định số 01/QĐ-HSV ngày 21 tháng 04 năm 2009 của Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long :

Lê Thanh Vũ Trưởng ban
Võ Thị Kim Cương Phó ban
Thái Ngọc Yến Thành viên
Nguyễn Thị Hồng Mơ Thành viên
Bùi Cẩm Yến Thành viên

 

5.3. Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Cửu Long nhiệm kỳ 2

          Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên trường Đại học Cửu Long lần II nhiệm kỳ 2009 – 2011 được tổ chức vào ngày 09 tháng 04 năm 2010. Ngày 15 tháng 05 năm 2010, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã ra Quyết định số 05/QĐ-HSV về việc công nhận Ban Chấp hành, Ban Thư ký và các chức danh chủ chốt của Hội Sinh viên trường Đại học Cửu Long nhiệm kỳ 2009 - 2011, cụ thể như sau:

 

 TT

HỌ VÀ TÊN 

CHỨC VỤ 

ĐƠN VỊ

ĐIỆN THOẠI 

01

 Mai Thành Tâm 

 Chủ tịch

 Phòng QLCTSV

 0985098880 

02

 Nguyễn Thị Mỹ Phượng

 Phó Chủ tịch

 Khoa QTKD

 0909117063

03

 Đào Hoàng Thống

 Phó Chủ tịch

 LCĐ Khoa CNTT

 01697473767

04

 Lê Hoàng Trung

 Ủy viên TK

 Khoa Ngữ Văn

 01667995499

05

 Nguyễn Hoàng Huy Lộc

 Ủy viên TK 

 LCHSV Vĩnh Long

 0973891171

06

 Đặng Hải Âu

 Ủy viên BCH

 LCHSV Cà Mau

 0919657094

07

 Trần Thị Cẩm Chi

 Ủy viên BCH

 LCHSV Sóc Trăng

 01688890003

08

 La Hoàng Duy

 Ủy viên BCH

 CHSV Bạc Liêu

 01222131241

09

 Phạm Thanh Giang

 Ủy viên BCH

 LCHSV Tiền Giang

 0989945898

10

 Nguyễn Minh Đầy

 Ủy viên BCH

 LCHSV Đồng Tháp

 01665526646

11

 Trần Minh Ngà

 Ủy viên BCH

 LCHSV Hậu Giang

 0939193299

12

 Đặng Bích Ngọc

 Ủy viên BCH

 LCHSV Cà Mau

 0942421464 

13

 Nguyễn Tuấn Thành

 Ủy viên BCH

 LCHSV Đồng Tháp

 01689425966

14

 Trần Quang Thái

 Ủy viên BCH

 Khoa NN - ĐPH

 0975294794

15

 Trần Thị Lệ Thuỷ

 Ủy viên BCH

 LCHSVAn Giang

 0973944463

 

 

Back to Top