Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Giới thiệu Hội đồng sáng lập trường Đại học Cửu Long

Ngày đăng: 20-07-2011

 

HỘI ĐỒNG SÁNG LẬP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

 

TS. TRẦN VIẾT TÂM

Ô. TRỊNH VĂN LÂU

Ô. LÊ ĐỨC HIỆN

GS. NGUYỄN CÔNG BÌNH

ThS. NGUYỄN PHI LONG

TS. ĐẶNG HUỲNH MAI

BÀ. TRƯƠNG MỘC ANH

ThS. NGUYỄN CAO ĐẠT

TS. NGUYỄN THANH DŨNG

TS. PHAN VĂN SÂM

TS. NGUYỄN THỊ QUY

PGS-TS. VÕ VĂN SEN

Ô. LÊ QUANG CỰU

Ô. NGUYỄN THANH HÙNG

Ô. LÊ THẤU

 

 

 

Back to Top