Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Phòng Hành chính - Tổ chức

Ngày đăng: 08-06-2011

PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔ CHỨC

Nhân sự:

 

 

 

TT

Họ và tên

Học hàm

Chức vụ

1

 Nguyễn Doãn Tịnh

Trung cấp

 Trưởng phòng

2  Huỳnh Thị Mỹ Thạc sĩ Phó Trưởng Phòng

3

 Trần Thị Hoàng Mỹ

Cao học

Cán bộ

4

 Lê Văn Hậu

Đại học

Cán bộ

5

 Lương Văn Thành

Đại học

Cán bộ

6

 Lê Thị Minh Hải

Cao học

Cán bộ

7

 Nguyễn Trung Hiếu

Đại học

Cán bộ

8

 Võ Văn Nhân

THPT

Nhân viên

9

 Phạm Thái Ngọc Vân

THPT

 Nhân viên

10

 Thái Thanh Phong

THPT

 Nhân viên

11

 Thái Hồng Hoàng

THPT

 Nhân viên

12

 Lã Thị Thảo

THPT

 Nhân viên

13

 Nguyễn Minh Phong

THPT

 Nhân viên

14

 Nguyễn Minh Trang

THPT

 Nhân viên

15

 Trần Thị Chuyên

THPT

 Nhân viên

16

 Nguyễn Chí Oanh

THPT

 Nhân viên

17

 Nguyễn Thị Hồng

THPT

 Nhân viên

18

 Nguyễn Thị Hè Thu

THPT

 Nhân viên

19

 Nguyễn Văn Hải

THPT

 Nhân viên

20

 Đỗ Thị Bích Hân

THPT

 Nhân viên

21

 Lư Kim Loan

THPT

 Nhân viên

22

 Võ Thị Nga

THPT

 Nhân viên

23  Nguyễn Thị Thu THPT Nhân viên

24

 Võ Văn Phất

THPT

 Nhân viên

 

Chức năng

          Phòng Hành chính - Tổ chức có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu trong công tác hành chính, văn thư, lễ tân; công tác tổng hợp; công tác tổ chức cán bộ, quản lý nhân sự, lao động-tiền lương, công tác bảo vệ an ninh- trật tự trong toàn trường; công tác thi đua khen thưởng; công tác pháp chế.

Nhiệm vụ

1. Về hành chính tổng hợp:

         Tổ chức, quản lý, hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác hành chính, văn thư lưu trữ theo quy định. Đảm bảo quy trình, tính pháp lý, thể thức văn bản trước khi trình Ban Giám hiệu ký.

          Tiếp nhận, phân loại các công văn đi và đến, kiểm tra và chuyển đến các cấp có thẩm quyền xử lý nhanh chóng, kịp thời.

          Tổ chức quản lý, sử dụng con dấu, hồ sơ lưu trữ, tổng đài điện thoại, máy fax của trường đúng quy định pháp luật.

          Cấp giấy đi đường, giấy giới thiệu, giấy chứng nhận và giấy xác nhận cho CB-GV-NV trường; xác nhận hồ sơ lý lịch cho CB-GV-NV trường.

          Kiểm tra, đóng dấu sao y các văn bản, chứng chỉ, văn bằng do trường ban hành theo quy định  của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của nhà trường.

          Giúp Ban Giám hiệu trong việc lễ tân, tiếp khách, điều phối phòng họp; tổ chức và phục vụ các cuộc họp của Ban Giám hiệu và các đơn vị trong trường.

         Lập lịch công tác tuần, tổng hợp thông tin hoạt động toàn trường hàng tháng. Tổng hợp, kế hoạch công tác hàng tháng, học kỳ, năm học. Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch của trường.

          Lập các báo cáo định kỳ, đột xuất, sơ kết, tổng kết liên quan đến hoạt động của toàn trường.

         Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của trường. Tổ chức thực hiện công tác thi đua - khen thưởng; theo dõi, đề xuất việc thi đua khen thưởng trong toàn trường; chuẩn bị hồ sơ, thủ tục liên quan về thi đua khen thưởng trình cấp trên; quản lý cơ sở dữ liệu thi đua khen thưởng của trường.

          Mua văn phòng phẩm theo đề xuất hàng tháng và đột xuất của các đơn vị trong trường.

         Quản lý việc phục vụ ăn uống ở khu nhà ăn của trường, kiểm tra thường xuyên đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; Tổ chức thực hiện vệ sinh trong toàn trường, chăm sóc cây xanh trong khuôn viên trường.

          Đầu mối phối hợp và đề cử người ở các đơn vị, cá nhân liên quan để giải quyết những khiếu nại, tố cáo, tranh chấp xảy ra trong và bên ngoài trường.

          Đảm bảo việc quản lý, điều động, phục vụ xe của trường theo quy định.

          Phối hợp với các Phòng chức năng thực hiện, theo dõi kiểm tra công tác bảo hộ lao động, an toàn phòng chống cháy nổ, chống thiên tai (sét, bão lụt, động đất …).

         Trực tiếp quản lý đấu thầu cho thuê mướn sân bãi (giữ xe), nhà ăn, các cơ sở vật chất khác của trường chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hết công suất nhằm tăng hiệu quả và nguồn thu cho trường.

2. Về tổ chức

          Đề xuất cơ cấu tổ chức của trường, giúp Hiệu trưởng trong công tác pháp chế, dự thảo các quy định, quy chế về tổ chức; thực hiện việc ban hành các quy chế, quy định của nhà trường.

          Tham mưu, giúp Ban Giám hiệu trong việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý giảng viên - cán bộ - nhân viên. Ký Hợp đồng lao động theo ủy quyền của Hiệu trưởng.

          Nghiên cứu, đề xuất phương án xây dựng, phát triển nguồn nhân lực phù hợp với tình  hình phát triển theo từng giai đoạn của trường; hướng dẫn, giám sát các đơn vị thực hiện đúng quy trình tuyển dụng; giúp Hội đồng Tuyển dụng tổ chức các kỳ thi tuyển dụng; đề xuất việc sử dụng, bố trí đội ngũ CB-GV-NV, tư vấn bổ nhiệm cán bộ, điều chuyển công tác.

          Xác định các tiêu chuẩn, định mức lao động, trên cơ sở đó xác định mức lương, tiền công, thù lao,…đảm bảo tính hợp lý công việc. Theo dõi, kiểm tra việc tổ chức quản lý và  sử dụng lao động ở các đơn vị thuộc trường.

          Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với CB-GV-NV: đề xuất đào tạo bồi dưỡng, chuyên môn, nghiệp vụ, thi chuyển ngạch, nâng ngạch công chức; nâng bậc lương, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

          Tổ chức quản lý, lưu trữ, cập nhật hồ sơ, lý lịch nhân sự.

          Thường trực Hội đồng Tuyển dụng, xét lương, nâng ngạch, chuyển ngạch, kỷ luật CB-GV-NV.

          Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính và Công đoàn trường trong việc ban hành chế độ lao động ngoài giờ, thực hiện các chế độ phúc lợi định kỳ.

3. Về bảo vệ an ninh - trật tự - an toàn phòng chống cháy nổ

          Nghiên cứu quán triệt các quy định, chỉ thị, hướng dẫn của các cấp về công tác bảo vệ và vận dụng thích hợp với tình hình, đặc điểm của trường. Sơ kết, tổng kết định kỳ công tác bảo vệ, an ninh, trật tự, đảm bảo an toàn, nắm vững tình hình và đề xuất các phương án giải quyết.

          Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các quy chế phòng gian, an toàn phòng cháy nổ, xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ tài sản, tài liệu, con dấu, tổng đài điện thoại, bảo vệ ở các kỳ thi quốc gia…Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong trường chấp hành.

          Thực hiện nhiệm vụ trực cổng, tuần tra bảo vệ trường. Kiểm tra người và phương tiện ra vào trường.

          Quản lý chìa khoá các cổng ra vào trường và các phòng làm việc, phòng học, phòng thí nghiệm.

          Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong các ngày lễ, các cuộc hội hợp, các buổi đón tiếp chuyên gia, khách nước ngoài, cán bộ cao cấp đến thăm trường.

          Quan hệ chặt chẽ và thường xuyên với chính quyền, cơ quan Công an địa phương để phối hợp tốt công tác bảo vệ an ninh chung trong khu vực.

          Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác bảo vệ an ninh đối với các cơ quan hữu quan theo quy định.

4. Về công tác pháp chế

          Giúp Ban Giám hiệu và Hội đồng trường về những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của trường, bảo đảm cho trường hoạt động tuân theo pháp luật và thực hiện nguyên tắc pháp chế. Đại diện trường làm việc với các cơ quan pháp luật tố tụng, điều tra, khiếu nại và tố cáo.

          Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, quy chế, quy định và nội quy của trường cho giảng viên - cán bộ - nhân viên và sinh viên.

          Giúp Ban Giám hiệu và Hội đồng trường chuẩn bị ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản do các cơ quan, đơn vị gửi xin ý kiến đóng góp (có phối hợp với các Phòng chức năng và các đơn vị liên quan).

          Tham gia ý kiếm thẩm tra về mặt pháp lý đối với văn bản do các đơn vị của trường soạn thảo trước khi trình ký Ban Giám hiệu. Tham gia các tổ chức tư vấn soạn thảo, ban hành quy chế, quy định, nội quy của trường.

          Cung cấp văn bản pháp luật cho Ban Giám hiệu và các đơn vị trong trường khi có yêu cầu, phụcvụ công tác quản lý, giảng dạy và nghiên cứu.

5. Bộ phận y tế trường

          Bộ phận y tế là đơn vị trực thuộc Phòng Hành chính - Tổ chức có chức năng và nhiệm vụ:

          - Chức năng:

          Y tế trường có chức năng chăm sóc sức khỏe, khám và chữa bệnh cho CB-GV-NV và sinh viên trong toàn trường. Tham mưu cho Ban Giám hiệu xử lý những trường hợp sinh viên không đủ tiêu chuẩn sức khỏe để học tập.

          - Nhiệm vụ:

          Thực hiện việc khám chữa bệnh thông thường, sơ cấp cứu, cấp phát thuốc, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho CB-GV-NV và sinh viên trong trường.

          Tổ chức công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho SV-HS theo quyđịnh.

          Theo dõi, quản lý hồ sơ sức khỏe, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CB-GV-NV cơ hữu của trường.

          Xây dựng kế hoạch và chủ trì tổ chức thực hiện công tác vệ sinh phòng bệnh, an toàn thực phẩm.

          Lập kế hoạch và thực hiện mua sắm thiết bị, dụng cụ y tế, thuốc men để phục vụ cho CB-GV-NV và sinh viên trường.   

          Phối hợp với các đơn vị tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình, phòng chống các tệ nạn xã hội, HIV/AIDS.

6. Tổ Bảo vệ

          Tổ Bảo vệ là đơn vị trực thuộc PhòngHành chính - Tổ chức

          - Chức năng:

Tổ Bảo vệ có chức năng bảo vệ tài sản, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cho các bộ phận và mọi hoạt động trong trường.

          - Nhiệm vụ:

          Tổ chức kiểm tra, canh phòng cẩn mật ngày và đêm (24/24), bảo đảm cho CB- GV – NV, sinh viên an tâm công tác, học tập; an toàn cho  tài sản của trường.

          Lực lượng nòng cốt giải quyết, trấn áp (khi cần thiết) đối với những trường hợp manh động, bạo động, bạo lực xảy ra trong trường; đồng thời báo cáo kịp thời với Trưởng phòng HCTC và Ban Giám hiệu.

          Lực lượng chủ lực trong Đội Phòng cháy chữa cháy của trường.

          Giám sát, kiểm tra chặt chẽ người vào ra, ngăn ngừa các hành vi phạm tội, trộm cắp, phá hoại, các tệ nạn xã hội thâm nhập vào trường.

          Phối hợp với Phòng Quản trị thiết bị trong kiểm tra việc thực hiện nội quy mang tài sản thiết bị ra vào cổng và các quy định trong việc sử dụng quản lý tài sản tại các kho, nhà xưởng, phòng thí nghiệm.

          Phối hợp với các Phòng chức năng kiểm tra trang phục, tác phong của sinh viên.

7. Tổ Tạp vụ

          Tổ Tạp vụ là đơn vị trực thuộc PhòngHành chính - Tổ chức.

          - Chức năng:

          Tổ Tạp vụ có chức năng giữ vệ sinh sạch sẽ trong toàn Trường.

          - Nhiệm vụ:

          Thực hiện công tác vệ sinh trong toàn bộ khuôn viên trường: làm vệ sinh sạch sẽ nhà công vụ, các phòng học tập, hội trường, các cầu thang, các hành lang khu hành chính, các khu nhà vệ sinh.

          Phục vụ nước uống cho các buổi lễ, hội, họp toàn trường.

          Phối hợp với Tổ Bảo vệ, Công đoàn đôn đốc, nhắc nhở và thực hiện việc tiết kiệm điện, nước, bảo quản tốt cơ sở vật chất của trường. Cùng phát hiện những hành vi gây mất trật tự, an toàn trong khu vực mình phụ trách.

          Thực hiện các công tác khác khi cần thiết (di dời phòng làm việc, phòng học, phòng họp...)  theo sự phân công của lãnh đạo Phòng.

8. Tổ Lái xe

          Tổ Lái xe là đơn vị trực thuộc Phòng Hành chính-Tổ chức, có nhiệm vụ:

          Sử dụng xe ô tô của trường đưa rước cán bộ lãnh đạo, CB-GV-NV trường đi công tác theo quy định của trường.

          Bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường bộ và quy định khác của pháp luật.

          Bảo quản, bảo trì, kiểm tra phương tiện, thiết bị, không để xảy ra sự cố khi làm nhiệm vụ; tiết kiệm nhiên liệu và các định mức tiêu hao sửa chữa khác.          

          Phải chịu trách nhiệm bồi hoàn hoặc bị kỷ luật nếu để xảy ra sự cố do vi phạm Luật Giao thông hoặc do thiếu tinh thần trách nhiệm, không kiểm tra kỹ phương tiện trước khi làm nhiệm vụ.

          Lập sổ theo dõi, quản lý sử dụng xe, xăng tiêu hao và tổng hợp, báo cáo sau mỗi chuyến công tác.

          Vệ sinh, rửa lau xe thường xuyên trước và sau khi dùng xe đi công tác.

Nhân viên

 

Nhân viên

 

 

Nguồn: MKU

Back to Top