Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Tổ Thanh tra học vụ

Ngày đăng: 19-09-2014

TỔ THANH TRA HỌC VỤ

 

    NHÂN SỰ

 

TT

Họ và tên

Học hàm

Chức vụ

1

 Mai Xuân Thệ

 Kỹ sư

Cán bộ

2

 Trần Quang Thái

 Cử nhân

Cán bo

 

   Chức năng - Nhiệm vụ:

               Tổ Thanh tra học vụ trực thuộc Ban Giám hiệu có nhiệm vụ kiểm tra việc thực hiện quy chế dạy và học của giảng viên, sinh viên. Báo cáo hàng tuần cho Ban Giám hiệu và thông báo về các Khoa có giảng viên, sinh viên vi phạm quy chế.

 

 

Back to Top