Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Thông tin công khai năm học 2018-2019

Ngày đăng: 05-11-2019

THÔNG TIN CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018-2019

 

Biểu mẫu 17 (Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2018-2019)

Biểu mẫu 18 (Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2018-2019)

Biểu mẫu 19 (Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2018-2019)

Biểu mẫu 20 (Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2018-2019)

Biểu mẫu 21 (Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2018-2019)

 

Nguồn: Phòng QL Đào tạo

Tin liên quan

  Thông tin công khai năm học 2017-2018 

  Thông tin Công khai 2017 

  Thực hiện Công khai theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT của Đại học Cửu Long 

Xem tiếp 

Back to Top