Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Giới thiệu Phòng Tuyển sinh - Tư vấn hướng nghiệp

Ngày đăng: 25-04-2015

 

 

PHÒNG TUYỂN SINH - TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP

NHÂN SỰ:

 

 

                                  

STT

Họ và Tên

Học hàm

Chức vụ

1

 Mai Quốc Việt

Thạc sĩ

Trưởng phòng

2

 Bang Phùng Tố Dương

Cao học

Phó Trưởng phòng

3

 Mai Thành Tâm

Thạc sĩ

Cán bộ

4

 Trần Thị Minh Nguyệt

Cao học

Cán bộ

5

 Nguyễn Văn Châu

Cao học

Cán bộ

6

 Hoàng Thị Hương

Cử nhân

Cán bộ

 
 
 
Chức năng:
 
                      Phòng Tuyển sinh - Tư vấn hướng nghiệp có chức năng tham mưu, theo dõi, tuyên truyền kết nối nhà tuyển dụng và trực tiếp thực hiện công tác tuyển sinh, tư vấn - hỗ trợ hướng nghiệp cho sinh viên