Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Danh sách Đề tài luận văn Thạc sĩ QTKD Khóa 2, Khóa 3

Ngày đăng: 26-09-2017

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG                                                                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                     PHÒNG QLKH – SĐH & HTQT                                                                                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

                                                                                                                                                                                  Vĩnh Long, ngày  26  tháng 9 năm 2017                                          

                  

DANH SÁCH HỌC VIÊN, GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN, ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHOÁ2 (LỚP 0231245A, 0231245B)VÀ KHÓA 3 (LỚP 0331245A)

 

STT

HỌC VIÊN

HỌ TÊN HỌC VIÊN

TÊN ĐỀ TÀI

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

1

0231245003

Huỳnh Thị Xuân Đào

Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm thủy sản chế biến của các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Cà Mau

TS Lê Tấn Phước

2

0231245004

Võ Phương Duy

 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của người lao động tại Công ty điện lực tỉnh Vĩnh Long

PGS.TS Quan Minh Nhựt

3

0231245009

Huỳnh Thị Hồng

Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH TM – DV – SX Nam Phát huyện Long Hồ

TS Nguyễn Hồng Gấm

4

0231245035

Lê Trung Tín

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến việc nộp thuế của doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tháp Mười

PGS.TS Quan Minh Nhựt

5

0231245045

Nguyễn Ngọc Vũ

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo của Trường Đại học Cửu Long

TS Lê Long Hậu

6

0231245046

Nguyễn Thị Hồng Yến

Giải pháp đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

PGS.TS Nguyễn Phú Son

7

0231245059

Nguyễn Anh Kiệt

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ của Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín – Chi nhánh Cần Thơ

PGS.TS Quan Minh Nhựt

8

0231245071

Huỳnh Thu Riêng

Giải pháp hoàn thiện chiến lược marketing của HTX nông nghiệp sản xuất xà lách xoong ở huyện Bình Minh tỉnh Vĩnh Long

PGS.TS Nguyễn Phú Son

9

0331245006

Lê Văn Hậu

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của công chức, viên chức làm việc tại Ủy ban Nhân dân huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

TS Đặng Danh Lợi

10

0331245007

Huỳnh Hoàng Hiền

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh tỉnh Vĩnh Long

TS Phan Văn Thăng

 

                                                                                                                                                                                                                       TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                                                                                                                                                                (Đã ký)

 

                                                                                                                                                                                                               TS. Nguyễn Thanh Dũng

 

Nguồn: Phòng QLKH-SĐH&HTQT

Tin liên quan

  Danh sách Đề tài Luận văn Thạc sĩ KTXD CTDD&CN Khóa 1 

  Danh sách Đề tài Luận văn Thạc sĩ QTKD Khóa 2 và Khóa 3A 

  Luận văn Thạc sĩ KTXDCTDD & CN 1A 

  Luận văn Thạc sĩ QTKD khóa 2B  

  Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng Công trình DD&CN 

  Luận văn Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh khóa 2A 

  Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh P2 

  Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 

Xem tiếp 

Back to Top