Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Khoa Khoa học Sức khỏe

Ngày đăng: 01-04-2017

KHOA KHOA HỌC SỨC KHỎE

NHÂN SỰ:

TT

                 Họ và Tên

Học hàm - Học vị

Chức vụ

1

 Lê Ngọc Của

Tiến sĩ

Trưởng khoa

2

 Nguyễn Văn Chạy

Cao học

Trợ lý Trưởng khoa

 

 

Nguồn: MKU

Back to Top