Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Khoa Luật Kinh tế

Ngày đăng: 07-07-2018

KHOA LUẬT KINH TẾ

 

I. Nhân sự:

 

STT

Họ và tên

Học hàm - Học vị

Chức vụ

1

        Nguyễn Văn Hiến

Tiến sĩ

       Trưởng khoa

2         Trần Thị Minh Nguyệt Thạc sĩ        Phó Trưởng khoa

3

        Cao Văn Tiếp

 Thạc sĩ 

       Giảng viên

4

        Cao Võ Thu Ngân

Thạc sĩ

       Giảng viên

5

        Võ Nguyễn Hạnh Ngân

Thạc sĩ

       Giảng viên

6

        Phạm Khắc Phương

Thạc sĩ

       Giảng viên

II. Chức năng

Khoa Luật Kinh tế được thành lập theo Quyết định 801/QĐ-DCL/TCHC ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long trên cơ sở tách ra từ Khoa Quản trị kinh doanh. Khoa Luật đào tạo chuyên ngành Luật Kinh tế với mục tiêu đào tạo cử nhân Luật Kinh tế có kiến thức nền tảng trong lĩnh vực pháp luật, kinh tế- xã hội và kiến thức chuyên ngành Luật kinh tế như: pháp luật về doanh nghiệp, hợp tác xã, pháp luật về đầu tư, pháp luật về cạnh tranh, pháp luật về đất đai, pháp luật về tài chính, tín dụng, ngân hàng, bảo hiểm, pháp luật về hợp đồng kinh doanh thương mại, pháp luật về phá sản, pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, v.v.

III. Nhiệm vụ

Đào tạo chuyên ngành Luật kinh tế phục vụ nhu cầu lao động trong việc phát triển kinh tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và các khu vực khác. Về phát triển đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất: Năm học 2017 và 2018 đội ngũ giảng viên 05 giảng viên, thiết lập các phòng mô phỏng, phòng thực hành phục vụ cho hoạt động đào tạo.

 IV. Các bậc đào tạo

Đào tạo trình độ chính quy hệ đại học, thời gian đào tạo 3,5 năm.

Liên kết đào tạo Thạc sỹ Luật kinh tế, thời gian đào tạo 2 năm.

 V. Ngành đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Luật kinh tế tại Trường Đại học Cửu Long được các chuyên gia giảng dạy, nghiên cứu và tư vấn pháp lý đầu ngành trong và ngoài nước tập trung xây dựng dựa trên các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ tư pháp, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Đồng thời, có tham khảo nhiều chương trình đào tạo cử nhân Luật kinh tế của các Trường, Viện như: Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Cần Thơ, Viện Nhà nước và Pháp luật, v.v. nhằm đảm bảo tính liên thông giữa các chương trình đào tạo, cấp độ đào tạo và các cơ sở đào tạo khác.

Sinh viên được học tập và nghiên cứu khoa học với đội ngũ Giảng viên, Luật sư, Thẩm phán có trình độ chuyên môn cao, nhiệt tình. Sinh viên được học tập trong môi trường sư phạm, tài liệu tham khảo phong phú, đa dạng với nhiều đầu sách chuyên ngành của các tác giả là các chuyên gia pháp luật đầu ngành.

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Luật kinh tế sẽ có cơ hội trở thành các chuyên gia về pháp luật kinh doanh có thể đảm nhiệm các vị trí công việc ở các cơ quan quản lý Nhà nước nói chung và cơ quan quản lý Nhà nước về kinh doanh nói riêng; các đơn vị trực tiếp hoạt động kinh doanh của Nhà nước; các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế khác; các cơ quan tư pháp Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan thi hành án; Lực lượng Công an kinh tế; các Trung tâm Trọng tài thương mại; các tổ chức xã hội - nghề nghiệp; nghiên cứu, giảng dạy chuyên ngành luật kinh tế tại các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, v.v.

 VI. Các hoạt động ngoại khóa

Chương trình đào tạo thực hành rèn luyện những kỹ năng nghề nghiệp thực tế cho sinh viên thông qua những giờ trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật tại các công ty, tham dự các phiên Tòa đến việc thực hiện các chủ đề sinh hoạt định kỳ gắn với yếu tố thời sự của Đoàn thanh niên, các câu lạc bộ.

VII.Điện thoại liên lạc của Khoa: 02703.960069

 

 

 

Nguồn: Khoa Luật kinh tế

Back to Top