Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:



Tìm kiếm:

Khoa Công nghệ thông tin - Truyền thông

Ngày đăng: 28-05-2019

* Nhân sự: 

STT

Họ và tên

Học vị

Chức vụ

1

 Nguyễn Thanh Bình

  PGS. Tiến sĩ

 Cố vấn Trưởng khoa

2

 Nguyễn Hữu Thể

  Thạc sĩ

  Phó trưởng khoa

3

 Trần Anh Tuấn

  Tiến sĩ   Giảng viên

4

 Phan Hồ Duy Phương

  Thạc sĩ

  Giảng viên

5

Nguyễn Thị Hồng Nhung

  Thạc sĩ

  Giảng viên

6

 Nguyễn Chí Hiếu

  Thạc sĩ

  Giảng viên

7

 Mai Yến Trinh

  Thạc sĩ

  Giảng viên

8

 Trần Thị Thúy

  Thạc sĩ

  Giảng viên

9

 Phạm Thị Hồng Thu

  Thạc sĩ

  Giảng viên

 

 

Back to Top