Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Khoa Cơ bản

Ngày đăng: 21-12-2019

KHOA CƠ BẢN 

 

I. Nhân sự

STT

Họ & tên

Học hàm – Học vị

Chức vụ

1

 Nguyễn Cao Đạt

  Thạc sĩ

 Phụ trách khoa

2

 Nguyễn Quốc Huy

  Thạc sĩ

 Phó trưởng khoa

3

 Trương Công Sơn

 Cử nhân

 Trưởng bộ môn Giáo dục QP - TC

4

 Trần Thị Ngọc Tuyết

 Thạc sĩ

 Giảng viên

5

 Lê Thị Hồng Hà

  Thạc sĩ

 Giảng viên

6

 Bùi Bình Thuận

  Thạc sĩ

 Giảng viên

7

 Trần Tuấn Hải

  Thạc sĩ

 Giảng viên

8

 Nguyễn Thanh Thế

  Cử nhân

 Giảng viên

9

 Lê Thành Hiếu

  Thạc sĩ

 Chuyên viên

II. Chức năng, nhiệm vụ

      Chịu trách nhiệm giảng dạy các môn học đại cương, khoa học Mác Lê-Nin, Tư tưởng HCM, Giáo dục thể chất và An ninh Quốc phòng cho sinh viên toàn trường; tham gia nghiên cứu khoa học; xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên có học hàm, học vị cao vững vàn về chuyên môn phẩm chất đạo phong cách nhà giáo góp phần đưa trường Đại học Cửu Long phát triển.

 

III.  BỘ MÔN

      Bộ môn Toán – tin ứng dụng, chịu trách nhiệm giảng dạy các môn thuộc lĩnh vực toán, lý và tâm lý học, nhân sự của bộ môn bao gồm:

STT

Họ và tên

Học hàm học vị

Ghi chú

1

 Nguyễn Quốc Huy

 Thạc sĩ

 Trưởng bộ môn

2

 Nguyễn Cao Đạt

 Thạc sĩ

 

3

 Trần Thị Ngọc Tuyết

 Thạc sĩ

 

4

 Lê Thành Hiếu

 Thạc sĩ

 

 

     Bộ môn giáo dục Quốc phòng - thể chất chịu trách nhiệm giảng dạy các môn thuộc lĩnh vực giáo dục thể chất, an ninh và quốc phòng cho sinh viên toàn trường, nhân sự của bộ môn bao gồm:


STT

Họ và tên

Học hàm học vị

Ghi chú

1

 Trương Công Sơn

  Cử nhân

Trưởng bộ môn

2

 Bùi Bình Thuận

  Thạc sĩ

 

3

 Trần Tuấn Hải

  Thạc sĩ

 

4

 Nguyễn Thanh Thế

  Cử nhân

 

 

     Bộ môn Lý luận chính trị, chịu trách nhiệm giảng dạy các môn thuộc lĩnh vực chính trị và một số môn như Luật đại cương; Kinh tế vi mô; Kinh tế vĩ mô; Kinh tế học; Lịch sử các học thuyết kinh tế, nhân sự của bộ môn bao gồm:

 

STT

Họ và tên

Học hàm học vị

Ghi chú

1

 Lê Thị Hồng Hà

 Thạc sĩ

 

2

 Hồ Thị Quốc Hồng

 Thạc sĩ

 

 

 

Một số hình ảnh hoạt động của khoa


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Họp Khoa Cơ Bản

 

                                           Họp Hội đồng khoa học Khoa Cơ Bản

 

Nguồn: Khoa Cơ Bản

Back to Top