Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Khoa Kế toán -Tài chính - Ngân hàng

Ngày đăng: 26-04-2017

KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

 

I.   Nhân sự:

STT

Họ và tên

Học hàm - Học vị

Chức vụ

1

Nguyễn Cao Đạt

Thạc sĩ

Phụ trách khoa

2

 Nguyễn Hoàng Thanh Trúc

NCS

Phó Trưởng Khoa,

Phó BM

3

 Nguyễn Hữu Thanh Tùng

Thạc sĩ

GV, Phó BM

4

 Trần Thanh Nhân

Thạc sĩ

Giảng viên

5

 Võ Ngọc Cẩm Tú

Thạc sĩ

Giảng viên

6

 Đặng Thị Diệu Huyền

Thạc sĩ

Giảng viên

7

 Huỳnh Minh Đoàn

Thạc sĩ

Giảng viên

8

 Nguyễn Hồ Trúc Mai

Thạc sĩ

Giảng viên

9

 Nguyễn Thị Ngọc Anh

Cao học

Giảng viên

10

 Thái Thanh Thu

Cao học

Giảng viên

11

 Lê Thị Xuyến

Thạc sĩ

Giảng viên

12

 Đào Thị Xuyên

Thạc sĩ

Giảng viên

13

 Nguyễn Chiêu Thụy

Thạc sĩ

Cán bộ

 

II.     Chức năng:

    -     Quản lý: các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyên môn của giảng viên - học tập của sinh viên.

    -     Điều phối công tác quản lý đào tạo theo chỉ đạo của Ban Giám Hiệu.

    -     Phối hợp với phòng Đào tạo và các Khoa chuyên môn tổ chức giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành của Khoa.

III.     Nhiệm vụ:

Đào tạo hai chuyên ngành Kế toán, Tài chính – Ngân hàng phục vụ nhu cầu lao động trong việc phát triển kinh tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và các khu vực khác.

 IV.    Các bậc đào tạo:

         Đào tạo trình độ chính quy hệ đại học, thời gian đào tạo 4 năm.

 V.  Ngành đào tạo:

* Ngành Tài chính - Ngân hàng: Xét tuyển khối A00 (Toán, Lý, Hóa), A01( Toán, Lý, Tiếng Anh), D01(Toán, Văn, Tiếng Anh), C04 ( Toán, Văn, Địa)

 Ngành Tài chính - Ngân hàng sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức kinh tế - tài chính hiện đại về tiền tệ - ngân hàng, hiểu biết về các hoạt động tài chính trong một công ty, của một ngân hàng thương mại, thông qua việc nắm vững các kiến thức về: Phân tích - Hoạch định và dự toán tài chính, thực hiện quản trị hệ thống ngân sách của công ty, phân tích và đánh giá hiệu quả và quản trị rủi ro của dự án đầu tư, xây dựng cơ cấu vốn tối ưu, quản lý hoạt động tín dụng, kế toán ngân hàng, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ, kinh doanh chứng khoán . . .

Đặc biệt sinh viên học tập theo mô hình kết hợp đào tạo giữa lý thuyết và thực hành, được sử dụng những phương tiện về cơ sở vật chất tốt để thực hành và được cập nhật kiến thức mới, theo sát các mô hình quản lý tài chính tín dụng hiện đại tại VN và các nước tiên tiến trên thế giới. Sinh viên sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý về tài chính tín dụng (Excel tài chính, mô hình định giá, hoạch định tài chính …) nên khi ra trường sẽ rất tự tin với công việc đảm nhiệm.

Cơ hội nghề nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại bộ phận tài chính trong các công ty sản xuất kinh doanh, các công việc được giao trong ngân hàng như: Cán bộ tín dụng, giao dịch viên, nhân viên kế toán, kế toán viên phòng thanh toán quốc tế, nhân viên kinh doanh ngoại tệ…

Sinh viên ngành Tài chính ngân hàng còn có cơ hội học tập lên cao học để lấy bằng Thạc sĩ kinh tế tại các trường trong và ngoài nước và rất thuận lợi trong việc thi lấy các chứng chỉ hành nghề về Tài chính ngân hàng: Giám đốc tài chính (CFO), chứng chỉ hành nghề tài chính kế toán, chứng chỉ hành nghề kinh doanh môi giới chứng khoán… có đủ năng lực chuyên môn để đảm nhiệm các chức vụ cao trong các doanh nghiệp và ngân hàng.

* Ngành Kế toán: Xét tuyển khối Xét tuyển khối A00 (Toán, Lý, Hóa), A01( Toán, Lý, Tiếng Anh), D01(Toán, Văn, Tiếng Anh), C04 ( Toán, Văn, Địa)

Ngành Kế toán sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nghề nghiệp chuyên môn kế toán. Trên cơ sở nắm vững các chế độ tài chính - kế toán do Bộ Tài chính và Nhà nước ban hành, sinh viên có khả năng tổ chức điều hành công tác kế toán, kiểm toán nội bộ và tài chính ở mọi loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế. Có khả năng hoạch định chính sách kế toán, kiểm toán và am hiểu qui trình công nghệ kế toán. Đặc biệt sinh viên học tập theo mô hình kết hợp đào tạo giữa lý thuyết và thực hành, được sử dụng những phương tiện về cơ sở vật chất tốt để thực hành và được cập nhật kiến thức mới, theo sát chế độ kế toán hiện hành của VN và kế toán quốc tế. Sinh viên sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán doanh nghiệp nên khi ra trường sẽ rất tự tin với công việc đảm nhiệm.

Trên cơ sở đó giúp sinh viên phát triển những kỹ năng cần thiết để tiếp tục phát triển, nghiên cứu độc lập cũng như khả năng thích nghi với sự thay đổi của môi trường làm việc nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự trong nền kinh tế thị trường đòi hỏi ngày càng cao như hiện nay.

Cơ hội nghề nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kế toán và có thể làm công tác kế toán - kiểm toán ở các doanh nghiệp SXKD, các tổ chức ngân hàng và phi ngân hàng (các doanh nghiệp, công ty, tổng công ty, các đơn vị hoạt động trên các lĩnh vực: sản xuất, dịch vụ, xuất nhập khẩu, tài chính, tiền tệ) và các bộ phận chức năng về kế toán và kiểm toán tại các Bộ, các ngành và các cơ quan Nhà nước khác…

Sinh viên còn có cơ hội học tập lên cao học đề lấy bằng Thạc sĩ kinh tế tại các trường trong và ngoài nước và rất thuận lợi trong việc thi lấy các chứng chỉ hành nghề về kế toán, kế toán trưởng, kế toán quốc tế ACCA … có đủ năng lực chuyên môn để đảm nhiệm các chức vụ cao trong các doanh nghiệp.

 VI.    Tổ bộ môn:

Khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng thành lập 2 tổ bộ môn theo QĐ số 191/QĐ- DCL ngày 11/4/2017 bao gồm:

        -    Kế toán – Hệ thống thông tin kinh tế

        -    Tài chính – Ngân hàng

VII.     Các hoạt động ngoại khóa:

Khoa thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu mời các chuyên viên ở các ngân hàng tư vấn các nghiệp vụ chuyên môn giúp sinh viên tiếp xúc thực tế, tạo môi trường để sinh viên trao đổi kiến thức và tự nghiên cứu khoa học; tổ chức cho sinh viên thường xuyên kiến tập ở các công ty, khu công nghiệp, ngân hàng,…

VIII.    Điện thoại liên lạc của Khoa: 0703.503523

 

Nguồn: Khoa KT-TC-NH

Back to Top