Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Giới thiệu Khoa Kế toán - Tài chính - Ngân hàng

Ngày đăng: 08-06-2011


 KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

NHÂN SỰ:

TT

Họ và tên

Học vị

Chức vụ

1

 Lê Thị Lanh

Tiến sĩ

Cố vấn Chuyên môn

2

 Nguyễn Hữu Thanh Tùng

 Thạc sĩ

TL. Trưởng khoa

3

 Nguyễn Hoàng Thanh Trúc

NCS

 Giảng viên

4

 Võ Ngọc Cẩm Tú

Thạc sĩ

 Giảng viên

5

 Đặng Thị Diệu Huyền

Thạc sĩ

 Giảng viên

6

 Huỳnh Minh Đoàn

Thạc sĩ

 Giảng viên

7

 Đào Thị Xuyên

Thạc sĩ

 Cán bộ

8

 Trần Thanh Nhân

Thạc sĩ

 Giảng viên

9

 Nguyễn Hồ Trúc Mai

Thạc sĩ

 Giảng viên

10

 Lê Thị Xuyến

Thạc sĩ

 Cán bộ

11

 Nguyễn Thị Ngọc Anh

Cao học

 Giảng viên

12

 Thái Thanh Thu

Cao học

Giảng viên

13

 Nguyễn Chiêu Thụy

Thạc sĩ

 Cán bộ

 
 
               Khoa Kế toán – Tài chính - Ngân hàng được tách ra từ Khoa Quản trị Kinh doanh và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2008. Đây là Khoa có số lượng sinh viên đông nhất trường với 2.818 sinh viên.

- Các bậc đào tạo:

               + Hệ Đại học chính quy đào tạo 4 năm.

               + Hệ Cao đẳng đào tạo 3 năm.

- Nhiệm vụ:

               Đào tạo và cung cấp một đội ngũ cử nhân kinh tế phục vụ nhu cầu lao động trong việc phát triển kinh tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và các khu vực khác.

- Các ngành đào tạo: Tài chính - Ngân hàng và Kế toán.

               Tài chính - Ngân hàng (hệ Đại học và Cao đẳng): đào tạo cử nhân kinh tế có khả năng phân tích – hoạchđịnh và dự toán tài chính, thực hiện quản trị hệ thống ngân sách của công ty, phân tích, đánh giá và quản trị rủi ro của dự án đầu tư, xây dựng cơ cấu vốn tối ưu, quản lý hoạt động tín dụng, kế toán ngân hàng, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ, kinh doanh chứng khoán. Cơ hội nghề nghiệp: làm việc ở các bộ phận tài chính trong các công ty sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế, các doanh nghiệp, công ty chứng khoán, ngân hàng,… Làm việc tại các ngân hàng với các vị trí như: cán bộ tín dụng, giao dịch viên, nhân viên kế toán, kế toán viên, phòng thanh toán quốc tế, nhân viên kinh doanh ngoại tệ. Sinh viên hệ cao đẳng có thể học liên thông lên Đại học nếu tốt nghiệp loại khá.

               Kế toán (hệ Đại học và Cao đẳng): đào tạo cử nhân kinh tế có khả năng tổ chức điều hành công tác kế toán. Kiểm toán nội bộ và tài chính ở mọi loại hình doanh nghiệp. Có khả năng hoạch định chính sách kế toán, kiểm toán và am hiểu quy trình kế toán doanh nghiệp. Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán doanh nghiệp, tự tin với công việc đảm nhiệm sau này. Cơ hội nghề nghiệp: làm việc tại các bộ phận tài chính, kế toán trong các tổ chức doanh nghiệp, công ty chứng khoán, ngân hàng,… Làm nghiệp vụ kế toán tại các doanh nghiệp thuộc các loại hình sản xuất kinh doanh, ngân hàng, cơ sở đào tạo nghiên cứu, các thành phần kinh tế, các công ty chuyên về kế toán, doanh nghiệp.

- Các hoạt động ngoại khóa của Khoa: Khoa thành lập các CLB học thuật giúp sinh viên tiếp xúc thực tế, tạo môi trường để sinh viên trao đổi kiến thức và tự nghiên cứu khao học; tổ chức cho sinh viên thường xuyên kiến tập ở các công ty, khu công nghiệp, sàn giao dịch chứng khoán, ngân hàng,…

http://www.thanhnien.com.vn/nganh KT-TC-NH truong Dai hoc Cuu Long

 

Nguồn: MKU