Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Giới thiệu Khoa Khoa học Nông nghiệp

Ngày đăng: 08-06-2011

KHOA KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP

NHÂN SỰ:

TT

Họ và tên

Học vị

Chức vụ

1

 Bùi Hữu Thuận

Tiến sĩ

 Trưởng khoa

2

 Nguyễn Kim Quyên

Tiến sĩ

 Phó trưởng khoa

3

 Vương Bảo Thy

Tiến sĩ

 Giảng viên

4

 Vũ Anh Dũng

NCS

 Giảng viên

5

 Trần Thanh Thy

NCS

 Giảng viên

6

 Nguyễn Hồng Thanh

Thạc sĩ

 Giảng viên

7

 Trần Ngọc Điệp

Thạc sĩ

 Giảng viên

8

 Phan Nguyễn Thanh Trang

Thạc sĩ 

 Giảng viên

9

 Lâm Thị Huyền Trân

Thạc sĩ

 Giảng viên

10

 Nguyễn Hồng Linh

Thạc sĩ 

 Giảng viên

11

 Võ Thị Kim Mai

Thạc sĩ

 Giảng viên

12

 Nguyễn Quốc Thái

Thạc sĩ

 Giảng viên

13

 Phạm Thị Mỹ Lệ

Thạc sĩ

 Giảng viên

14

 Phạm Xuân Phong

Thạc sĩ

 Giảng viên

15

 Hồ Phương Ngân

Thạc sĩ

 Giảng viên

16

 Hồ Công Trực

Thạc sĩ

 Giảng viên

17

 Đặng Xuân Đào

Thạc sĩ

 Giảng viên

18

 Phan Ngọc Thùy Ngân

Thạc sĩ

 Giảng viên

19

 Nguyễn Thị Kiều Tiên

Thạc sĩ

 Giảng viên

20

 Nguyễn Anh Thi

Thạc sĩ

 Giảng viên

21

 Đặng Thị Mỹ Tú

Thạc sĩ

 Giảng viên

22

 Bùi Văn My Tin

Thạc sĩ

 Giảng viên

23

 Nguyễn Hoàng Anh

Thạc sĩ

 Giảng viên

24

 Đoàn Vĩnh Phúc

Thạc sĩ

 Cán bộ

25

 Nguyễn Chí Dũng

 Thạc sĩ

 Cán bộ

26

 Phạm Văn Bé Ba

Thạc sĩ

 Cán bộ

27  Nguyễn Hải Sơn Thạc sĩ Cán bộ
28  Trương Linh Phương Thạc sĩ Cán bộ
29   Nguyễn Hoàng Tùng Cử nhân Cán bộ
            

              Là một trong năm Khoa đầu tiên của trường Đại học Cửu Long.

- Bậc đào tạo: Hệ Đại học chính quy đào tạo 4 năm.

- Nhiệm vụ:

              Đào tạo và cung cấp một đội ngũ kỹ sư có trình độ cao phục vụ nhu cầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

- Các ngành đào tạo: Công nghệ thực phẩm, Nông học, Công nghệ sinh học.

              Công nghệ thực phẩm: đào tạo kỹ sư Công nghệ có khả năng vận dụng quy trình công nghệ, thiết bị kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất; xây dựng kế hoạch, lập dự án, kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm cho các cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm. Cơ hội nghề nghiệp: làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, cơ sở chế biến nông sản, thực phẩm, nhà máy rượu bia, bánh kẹo, dầu thực vật.

              Nông học: đào tạo kỹ sư Nông học có kiến thức tổng quát và chuyên ngành bao gồm các lĩnh vực sản xuất như trồng trọt (kỹ thuật sản xuất, giống, bảo vệ thực vật, …), chăn nuôi và thủy sản (giống, kỹ thuật sản xuất, thú y, vệ sinh môi trường sản xuất, …). Cơ hội nghề nghiệp: làm việc tại các viện nghiên cứu, các phòng thí nghiệm nông nghiệp, các công ty phân bán, thuốc bảo vệ thực vật, thủy sản, chăn nuôi; các cơ quan nhà nước về nông nghiệp.

              Công nghệ sinh học: đào tạo kỹ sư Công nghệ sinh học thực vật có chuyên môn về công nghệ sinh học thực vật, chuyển gen tạo giống mới, phục trạng và nhân giống cây trồng, công nghệ enzyme và protein. Cơ hội nghề nghiệp: làm việc tại các công ty thuộc lĩnh vực y dược (bào chế thuốc, vaccine,…), về môi trường, về cây giống, con giống, về lĩnh vực công nghiệp (lên men, vật liệu, thuốc, chế biến), cơ sở kinh doanh thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học; các viện kiểm nghiệm, viện nghiên cứu, công nghệ sau thu hoạch, công ty chế biến nông lâm, thực phẩm, thủy sản, bảo vệ môi sinh,…

- Các hoạt động của Khoa: Hằng năm, Khoa đều giới thiệu sinh viên năm cuối đi thực tập tốt nghiệp ở các viện nghiên cứu. Tổ chức cho sinh viên năm ba đi thực tập môn học tại các cơ sở, trang trại trong và ngoài tỉnh. Tổ chức các cuộc thi kiến thức chuyên ngành.

http://www.thanhnien.com.vn/nganh CNTP cua Truong Dai hoc Cuu Long

http://www.thanhnien.com.vn/nhip-song-dia-phuong/cong-nghe-thuc-pham-nganh-cua-khoa-hoc-va-cong-nghe-561364.html

http://www.thanhnien.com.vn/nganh Nong hoc cua truong Dai hoc Cuu Long

 

Nguồn: MKU