Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Trung tâm Tin học Ứng dụng

Ngày đăng: 23-06-2011

 

TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG

Trung tâm Tin học Ứng dụng hoạt động theo Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 của Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo và theo quy định của trường. Tổ chức hoạt động đúng quy định của Hiệu trưởng. Tổ chức mở các lớp học tin học và tổ chức thi cấp chứng chỉ đúng quy chế.

 

Back to Top