Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Phòng Quản lý khoa học

Ngày đăng: 12-11-2019

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

(Department of Research Management)

 

 • Địa chỉ: Quốc lộ 1A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam.
 • Điện thoại: 02703960 967
 • Email: phongqlkh@mku.edu.vn

CƠ CẤU NHÂN SỰ

TT

Họ và tên

Học hàm – Học vị

Chức vụ

1

Trần Văn Thận

Tiến sĩ

Trưởng phòng

2

Nguyễn Thị Kim Cương

Thạc sĩ

Trợ lý Trưởng phòng

 

CHỨC NĂNG

      Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong quản lý, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các công tác nghiên cứu khoa học (NCKH). Tìm kiếm, xây dựng, quản lý các dự án trong và ngoài nước.

NHIỆM VỤ CHUNG

 1. Chủ trì soạn thảo trình Hiệu trưởng ban hành các quy chế, quy định về quản lý công tác NCKH, phát triển công nghệ và chủ trì phối hợp với các Khoa lập kế hoạch NCKH.
 2. Xây dựng phương hướng, kế hoạch NCKH.
 3. Căn cứ vào ngân sách NCKH, đề xuất Hiệu trưởng phân bổ kinh phí NCKH và triển khai hoạt động khoa học công nghệ hàng năm cho các đơn vị.
 4. Theo dõi, kiểm tra việc sử dụng vốn NCKH, triển khai công nghệ.
 5. Theo dõi và kiểm tra kế hoạch, tiến độ và nội dung nghiên cứu các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học các cấp; sơ kết, tổng kết các hoạt động khoa học theo từng học kỳ và năm học; đề xuất khen thưởng các sáng kiến, phát minh trong lĩnh vực NCKH.
 6. Phối hợp với các Khoa, Phòng, Trung tâm, Viện trong việc tìm nguồn tài trợ để tăng cường cơ sở vật chất phục vụ cho công tác NCKH.
 7. Phối hợp với các đơn vị phổ biến thông tin khoa học trong và ngoài trường; tổ chức các hội nghị khoa học của trường, tổ chức công tác nghiên cứu khoa học cho sinh viên.
 8. Phối hợp với các Khoa, Phòng, Trung tâm, Viện trong việc hợp tác NCKH với các đơn vị trong và ngoài nước; tìm hiểu, lựa chọn đề án, chương trình, đối tác có hiệu quả trình Hiệu trưởng quyết định.
 9. Chịu trách nhiệm quản lý, đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, giải pháp hữu ích và thương mại hóa kết quả NCKH của cán bộ, giảng viên và sinh viên.

 

Nguồn: Phòng QLKH

Tin liên quan

  Link Website Sau đại học 

Xem tiếp 

Back to Top