Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên Trường Đại Học Cửu Long năm học 2012 - 2013

Ngày đăng: 23-05-2014

ĐOÀN KHỐI CƠ QUAN TỈNH VĨNH LONG

BAN CHẤP HÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

                               Số: 101/BC-ĐTN

 

 

 

                           Vĩnh Long, ngày 28 tháng 10 năm 2013                                                                                                                                                                                               

BÁO CÁO

Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên

Trường Đại Học Cửu Long năm học 2012 - 2013

 

Căn cứ vào Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Ban Chấp Hành đoàn trường Đại học Cửu Long năm học 2012 – 2013;

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2012 – 2013, trong năm 2012 – 2013 Đoàn trường đã chỉ đạo và cùng các Liên chi Đoàn Khoa, Hội Sinh viên thực hiện đạt được một số kết quả như sau:     

 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐOÀN

VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NĂM HỌC 2012 - 2013

I. Xây dựng lớp TN giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp, có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh văn hóa

1.Triển khai thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”.

BCH Đoàn Trường đã lãnh chỉ đạo BCH các Liên chi đoàn, chi đoàn CB-GV trực thuộc tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; Cuộc vận động“Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” tọa đàm với chủ đề “Làm thế nào để phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác, bình chọn và tuyên dương“TN tiên tiến làm theo lời Bác”, tổ chức đăng ký đảm nhiệm thực hiện những công trình, phần việc TN làm theo lời Bác.

Kết quả đã tổ chức được10 cuộc với2500 lượt ĐVTNtham gia; có 01 đoàn viên được trao tặng danh hiệu TN tiên tiến làm theo lời Bác cấp tỉnh,; có  10 ĐVTN được trao tặng danh hiệu TN tiên tiến làm theo lời Bác cấp Đoàn khối; có 123 ĐVTN được trao tặng danh hiệu TN tiên tiến làm theo lời Bác cấp trường;thực hiện15công trình phần việc TN làm theo lời Bácvới sự tham gia của1500 lượt ĐVTN, tổng giá trị các công trình hơn10 triệuđồng.

2. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống

Xác định được tầm quan trọng về công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho ĐVTN, BCH Đoàn trường phối hợp với Phòng Công tác HSSV, tổ chức học tập quán triệt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, chính sách của Đảng, của Đoàn như: Nghị quyết Đảng ủy khối các cơ quan năm 2013, Nghị quyết của Đảng ủy trường Đại học Cửu Long năm 2013, Nghị quyết đại hội Đoàn toàn quốc nhiệm kỳ 2012 - 2017, đặc biệt là công tác tuyên truyền vận động ĐVTN tham gia góp ý cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và dự thảo sửa đổi Luật Đất đai; tham mưu cấp ủy cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác TN trong thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước”. Tổng số 20 cuộc, có hơn 6.000 lượt ĐVTN dự.

BCH Đoàn trườngđã chỉ đạo BCH các Liên chi đoàn, Chi đoàn CB-GV trực thuộc tích cực thực hiện tuyên truyền giáo dục truyền thống sâu rộng trong ĐVTN nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng như: tuyên truyền ý nghĩa lịch sử Ngày Truyền thống HSSV 9/1, kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3, Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30/4, kỷ niệm Ngày sinh của Bác 19/5... Triển khai và tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị - truyền thống với chuyên đề“Viết tiếp truyền thống vẻ vang 82 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng như hội thi viết bài tìm hiểu lịch sử Đoàn, hội diễn văn nghệ, tổ chức cho đoàn viên về nguồn tại khu di tích lịch sử Cái Ngang. Qua hoạt động giáo dục truyền thống đã khơi dậy trong lớp ĐVTN hôm nay lòng yêu nước nồng nàn, lòng tự hào dân tộc, tri ân nguồn cội.Tổng cộng tổ chức được 10 cuộc với hơn 3000 lượt ĐVTN dự.

II. Đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp

1. Đồng hành với TN trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ:

Phát động ĐVTN tham gia hưởng ứng các cuộc vận động với chuyên đề có liên quan đến học tập, nâng cao tính tự giác học tập, rèn luyện thân thể, tổ chức các cuộc thi chuyên ngành như: Click chuột vàng của khoa Công Nghệ Thông Tin, Vươn tới đỉnh cao của khoa Khoa Học Nông Nghiệp,... đặc biệt là hưởng ứng 02 phong trào “Sinh viên 5 tốt” “Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh” qua đó đã triển khai đến 100% ĐVTN.Ngoài ra còn tham mưu thực hiện tốt công tácgiáo dục chính trị đầu khóa cho 100% tân sinh viên.

Có 1.760 ĐVTN được trao danh hiệu “sinh viên 5 tốt” cấp cơ sở, trong đó có 14 ĐVTN đạt danh hiệu “sinh viên 5 tốt” tiêu biểu cấp trường; 07 ĐVTN danh hiệu “sinh viên 5 tốt” cấp Tỉnh và 01 ĐVTN danh hiệu “sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương.

Tổ chức tốt các hoạt động như: Tiếp sức đến trường, nắm bắt thông tin thị trường lao động và nhu cầu nghề nghiệp cho ĐVTN chuẩn bị tốt nghiệp ra trường, Số lần tổ chức 30 lần, hình thức tổ chức là họp giao ban và tham gia lớp huấn luyện kỹ năng mềm, có 6000 lượt ĐVTN tham dự.

Tổng số đoàn viên: 3212

 ĐV là Giáo viên: 80

Đang học cao học và trên cao học: 38

Đang học đại học: 2.463

Đang học cao đẳng: 749 ĐV

Trình độ đoàn viên hiện nay: cao học 38, đại học 2.463, cao đẳng 749

Kết quả chương trình rèn luyện Đoàn viên:

+ Xuất sắc: 2.650

+ Khá: 497

+ TB: 65

Kết quả học tập của ĐVTN:

+ Xuất sắc: 01

+ Giỏi: 269

+ Khá: 1.376

+ TB Khá: 1.387

+ TB: 391

Trong nghiên cứu khoa học:

Trong năm 2013 có 11 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của sinh viên được nhà trường hỗ trợ 52.887.000đ và có 9 đề tài nghiên cứu của Giảng viên với kinh phí hỗ trợ là 151.080.000đ.

2. Đồng hành với TN trong nghề nghiệp và việc làm

 Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ việc làm và quan hệ doanh nghiệp của Trường đã giới thiệu việc làm bán thời gian cho sinh viên có nhu cầu việc làm và sinh viên ra trường.

Giới thiệu 2.126 ĐVTN làm thủ tục về địa phương vay vốn.

3. Đồng hành với TN trong phát triển kỹ năng xã hội:

 Công tác tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng hoạt động xã hội cho đội ngũ cán bộ Đoàn được quan tâm, nội dung và hình thức sinh hoạt chi đoàn và các hoạt động tập thể do Đoàn tổ chức ngày càng chất lượng hơn. Đoàn trường đã tổ chức được 02 lớp tập huấn cán bộ đoàn chủ chốt, đoàn viên với sự tham gia của hơn 600 lượt cán bộ, đoàn viên tham gia.

4. Đồng hành với TN trong việc quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ Đoàn và ĐVTN:

Các hoạt động hỗ trợ cán bộ Đoàn có hoàn cảnh khó khăn như: chăm lo học hành, vui chơi cho con em cán bộ Đoàn, xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình khó khăn về nhà ở, hỗ trợ ngày giờ công lao động, thăm viếng chăm sóc sức khỏe hoặc lúc gia đình cán bộ Đoàn có hữu sự,…trị giá các đợt thăm viếng hơn 15 triệu đồng.

Đoàn trường đã tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, tạo điều kiện giao lưu giữa các chi đoàn và đoàn viên. Kết quả đã tổ chức được 15 lần với hơn 4000  lượt ĐVTN tham dự.

Các phong trào thể dục thể thao trong năm:

TT

PHONG TRÀO

SỐ LƯỢNG

1

Giải bóng đá Cán bộ Đoàn nam năm 2013

8 đội

2

Giải bóng đá nữ mở rộng năm 2013

20 đội

3

Giải bóng đá nam mở rộng của LCĐK KTCN.

35 đội

4

Giải bóng đá giao lưu giữa các Chi, Liên chi: 200 cuộc

3.000 lượt  SV tham gia

5

Hội thao Sinh viên + Ngày hội sinh viên khỏe

(Chạy, nhảy xa, bóng đá, bóng chuyền…)

2.000 SV

Đoàn trường tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ sinh viên ĐHCL” đã trao 31 xuất học bổng, mỗi xuất trị giá 500.000đ.

Tại xã Đông Thạnh – Châu Thành – Hậu Giang tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Đông Thạnh” kết quả vận động được 61.500.000đ, 5.500 quyển tập và 03 chiếc xe đạp.

Tại huyện Lấp Vò – Đồng Tháp trao 10 xuất học bổng cho 10 em học sinh nghèo học giỏi trị giá 2.000.000đ.

III. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn

1. Phát hiện, tuyên dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến:

Đoàn trườngđã giới thiệu lên tỉnh Đoàn 01 đoàn viên tuyên dương thanh niên tiêu biểu của Tỉnh năm 2013, 10 đoàn viên tuyên dương thanh niên tiêu biểu của Đoàn khối năm 2013. Đoàn trườngđã tuyên dương, khen tặng nhiều tập thể và cá nhân như: tuyên dương 123 TNTT làm theo lời Bác, Chi đoàn XDDD đạt thành tích tốt trong đợt thi đua chào mừng 19/5, Vươn tới đỉnh cao của LCĐK KHNN, Click chuột vàng của CLĐK CNTT, Đi tìm tài năng sinh viên của LCĐK NN-ĐPH, Chìa khóa thành công của LCĐK KT-TCNH…

          Đoàn trường đã tuyên dương tập thể và các cá nhân đạt thành tích tốt trong cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin do Đoàn trường phối hợp với Bộ môn Lí luận chính trị tổ chức.

          Tuyên dương 03 Sinh viên đạt giải nhất, 02 giải khuyến khích cuộc thi Olympic cơ học toàn quốc năm 2013 và giải ba đồng đội.

2. Phát huy mọi nguồn lực trong giáo dục TN:

- Công tác vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ cho công tác Đoàn hoạt động được Đoàn trường tiếp tục duy trì, cụ thể:suất học bổng cho sinh viên nghèo học giỏi, vốn HSSV, kinh phí phục vụ các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu.

IV. Xung kích phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc”

1. Xung kích lao động sáng tạo và phát triển kinh tế xã hội:

Tiếp tục thực hiện phong trào “Học tập và rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp”, đi đầu trong đề xuất ý tưởng, sáng kiến về đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và học tập. Tổ chức tuyên dương sinh viên ưu tú trong cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” và đạtdanh hiệu “Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh”. Kết quả đã tổ chức được 5 cuộc với  3.000 lượt ĐVTN tham gia.

Tặng 01 đèn năng lượng mặt trời cho 01 hộ dân không có điện sinh hoạt tại xã Long Mỹ - Mang Thít – Vĩnh Long trị giá 4.500.000đ.

2. Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng:

Tổ chức quyên góp và vận động trong CBVC và SV đi thăm và tặng quà cho trẻ em mồ côi và người già neo đơn tại Trung tâm Bảo trợ XH tỉnh Vĩnh Long nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý Tỵ 2013 và Quốc tế Thiếu nhi 01/6.

Tham gia ngày làm cho Thế giới sạch hơn năm 2013 với 200 ĐVTN tham dự.

Hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2013 với 200 ĐVTN tham dự

Trồng 3.100 cây xanh, trồng 4.500m hàng rào cây xanh.. Phát 5.000 tờ rơi tuyên truyền về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Phát hoang 49.3 km cỏ hai bên ven đường các tuyến giao thông nông thôn.

Tuyên truyền nâng cao ý thức người dân về vệ sinh môi trường và nước sạch; khoan 02 giếng nước cho hộ dân chưa có nước sạch với giá trị 13.000.000đ.

Phong trào hiến máu nhân đạo tiếp tục duy trì, phát huy được tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ. Kết quả đã tham gia hiến được 330đơn vị máu, trong đó tại trường là 296 đơn vị máu và 34 đơn vị máu trong chiến dịch Mùa hè xanh , tiêu biểu là mặt trận Đông Thạnh – Châu Thành – Hậu Giang với 20 đơn vị máu, mặt trận Tân Lộc – Tam Bình với 10 đơn vị máu, mặt trận Sa Đéc – Đồng Tháp với 4 đơn vị máu.

Kết quả triển khai phong trào “Thanh niên tình nguyện”, xây dựng và thành lập các đội hình tình nguyện theo chuyên ngành, các lĩnh vực chuyên môn cụ thể mà cơ sở có nhu cầu, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc của xã hội trong các hoạt động “Tháng Thanh niên”.Số đội tình nguyện là 07 đội, tổng số ĐVTN tham tham gia phong trào tình nguyện là 700 ĐVTN.

 

Chiến dịch Sinh viên tình nguyện hè năm 2013 của trường Đại học Cửu Long diễn ra tại 04 tỉnh bao gồm 12 xã với 440 Sinh viên tham gia.:

Mặt trận trong tỉnh:

          + Tân Lộc – Tam Bình: 30 SV

          + Hòa Lộc – Tam Bình: 50 SV

          + Hòa Hiệp – Tam Bình: 100 SV

          + Long Mỹ - Mang Thít: 30 SV

          + Thạnh Quới – Long Hồ: 30 SV

          + Phú Quới – Long Hồ: 30 SV

          + Tại trường: 30 SV      

Các mặt trận ngoài tỉnh:

          + Cà Mau: 40 SV

          + Hậu Giang: 40 SV

          + Đồng Tháp: 60 SV

Kết quả khen thưởng tiêu biểu trong công tác Mùa hè xanh đạt được:

Tỉnh Vĩnh Long:

          + 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn

          + 01 cá nhân và 01 tập thể nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh

          + 02 cá nhân nhận giấy khen của tỉnh đoàn

          + 01 cá nhân nhận giấy khen của Ủy ban nhân dân huyện Mang Thít.

Tỉnh Hậu Giang:

          + 01 tập thể và 03 cá nhân được nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh.

          + 01 tập thể nhận giấy khen của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành.

Tỉnh Đồng Tháp:

          + 02 cá nhân nhận giấy khen của Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò

          + 01 cá nhân nhận giấy khen của Ủy ban nhân TP Sa Đéc.

Tỉnh Cà Mau:

          + 06 cá nhân nhận giấy khen của Ủy ban nhân nhân huyện U Minh và 01 cá nhân nhận giấy khen của tỉnh đoàn.

Tại trường:

          + 80 cá nhân nhận Bằng khen của Ban Giám hiệu nhà trường.

3. Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội:

Kết quả phát động và nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn trong việc tham gia phong trào quần chúng, bảo vệ an ninh Tổ quốc, cử ĐVTN tham gia vào các đội tự vệ của cơ quan, đội PCCC, thường xuyên trực bảo vệ cơ quan đơn vị vào các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng. Thực hiện tốt cuộc vận động “Tuổi trẻ xung kích giữ gìn trật tự an toàn giao thông”trong ĐVTN.Số lần tổ chức hoạt động là 15 lần, có 3000 lượt ĐV – TN tham gia. Số đội tự vệ cơ quan và các đội hình hoạt động khác là  02 đội. Tổng số thành viên của đội là 26 người.

Phối hợp với Phòng Cảng sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an tỉnh Vĩnh Long phát 2.000 tờ rơi tuyên truyền về phòng chống ma túy tại khu chợ Phước Yên – Hòa Phú – Long Hồ - Vĩnh Long. Tham gia Hội thi về tìm hiểu pháp luật về phòng chống ma túy do Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức.

Đoàn trường đã cử 2 đoàn viên tham gia hành trình vì biển đảo quê hương trong tháng 4 và tháng 5 cùng với tỉnh Đoàn.

4. Xung kích thực hiện cải cách hành chính:

Phong trào “3 trách nhiệm” trong ĐVTN, xây dựng mô hình “Công sở văn minh” trong đó ĐVTN làm nồng cốt được các cơ sở đoàn phát động đến 100% ĐVTN và được ĐVTN đăng ký thực hiện tốt. Song song đó, các chi đoàn còn vận động ĐVTN học tập và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, đề xuất các giải pháp cải cách hành chính và xây dựng các mô hình quản lý hành chính hiệu quả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

5. Xung kích trong hội nhập kinh tế quốc tế:

Công tác tuyên truyền cho ĐVTN về những chủ trương của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế được các cấp bộ đoàn quan tâm thực hiện, thông qua hệ thống thông tin báo chí của Đoàn đã nắm bắt tư tưởng, nhu cầu, nguyện vọng của ĐVTN.

Đặc biệt, Đoàn trường đã phối hợp với khoa Công Nghệ Thông Tin và Trung tâm hỗ trợ Sinh viên & Quan hệ với Doanh nghiệp tổ chức chương trình Simina kỹ năng mềm cho SV của Trường. Kết quả đã tổ chức được  2 cuộc với 1000 lượt ĐVTN tham gia.

V. Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu nhi:

Đoàn trường đã chỉ đạo các Liên chi đoàn và phối hợp với Công đoàn trường hàng năm tổ chức tốt các hoạt động như “đêm rằm tháng tám”, Quốc tế thiếu nhi 01/6, ngày hành động vì trẻ em…với mục đích là tạo cho các em thiếu nhi có một ngày thật vui tươi và đầy ý nghĩa. Ngoài ra, các Liên chi đoàn còn vận động ĐVTN, các mạnh thường quân hỗ trợ tập viết, quần áo tặng thiếu nhi nghèo nhân dịp đầu năm học mới.. Duy trì phong trào nuôi heo đất gây quỹ “Trái tim cho em” giúp trẻ em nghèo được điều trị bệnh tim bẩm sinh.

Năm 2013 nhà trường hỗ trợ cho công tác thiếu nhi với tổng giá trị 22.1 triệu đồng (tại trường 7.1 triệu, Phú Quới, Long Mỹ, Hòa Phú hỗ trợ 1 triệu/xã, tỉnh đoàn 10 triệu).

Tổ chức 25 buổi sinh hoạt hè cho thiếu nhi, phát quà cho các em thiếu nhi tham gia sinh hoạt. 

Tại xã Đông Thạnh – Châu Thành – Hậu Giang tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Đông Thạnh” kết quả vận động được 61.500.000đ, 5.500 quyển tập và 03 chiếc xe đạp.

Tại huyện Lấp Vò – Đồng Tháp trao 10 xuất học bổng cho 10 em học sinh nghèo học giỏi trị giá 2.000.000đ.

VI. Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh – Tích cực tham gia xây dựng Đảng và Chính quyền nhân dân:

1. Nâng cao chất lượng cơ sở đoàn và đoàn viên:

* Thực hiện chương trình “Rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới” theo 5 tiêu chí rèn luyện và 10 tiêu chí hành động của Trung ương Đoàn. Công tác đánh giá, quản lý đoàn viên, chấn chỉnh hệ thống quản lý sổ sách, hồ sơ quản lý đoàn viên, sổ tay đoàn viên…được thực hiện khá tốt, đã triển khai đến 100% ĐVTN.

+ Tổng số đoàn viên: 3292

+ Tổng số chi đoàn: 64

2. Công tác cán bộ:

Công tác tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn cho đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt được duy trì hàng năm. Đã mở 01 lớp tập huấn kỹ năng có 300 cán bộ Đoàn tham dự.

3. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát của Đoàn:

Trong năm 2013 BTV đoàn trường đã tiến hành kiểm tra các Liên chi đoàn khoa về công tác quản lý của các Liên chi: sổ sách, công tác quản lý, sổ chi đoàn....

4. Công tác tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng chính quyền và các đoàn thể nhân dân:

Thực hiện tốt cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, công tác bồi dưỡng lựa chọn những đoàn viên ưu tú giới thiệu sang Đảng xem xét kết nạp. Trong năm 2013 Đoàn trường đã giới thiệu được 30 Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và đã có 12 ĐV được kết nạp đảng.

Trên đây là báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2013 của BTV Đoàn trường.

Trân trọng./.                                      

                              TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

                                             BÍ THƯ

 

                                     

 

                                                                                               Nguyễn Văn Chạy

 

Tin liên quan

  Báo cáo công tác Đoàn & phong trào thanh niên trường Đại học Cửu Long 2009 - 2010 

Xem tiếp 

Back to Top