Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Hợp tác Đào tạo Quốc tế

Ngày đăng: 14-12-2017

TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

 

I.    THÔNG TIN CHUNG

Tên tiếng Việt:           Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế - Đại học Cửu Long

Tên tiếng Anh:           Center for International Training – Mekong University

Tên viết tắt:                CIT - MKU

II.    NHÂN SỰ

Giám đốc: TS. Nguyễn Thanh Dũng

Phó Giám đốc: ThS. Nguyễn Thanh Tâm

III.  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CHUNG

1.1 Chức năng:

-    Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong việc tổ chức các chương trình liên kết đào tạo với các trường đại học và  các tổ chức quốc tế.

-    Quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến yếu tố nước ngoài.

1.2 Nhiệm vụ:

1.   Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế - Đại học Cửu Long tổ chức và triển khai các hoạt động hợp tác đào tạo quốc tế, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.

2.  Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế - Đại học Cửu Long cung cấp dịch vụ tư vấn du học, mở các lớp ngoại ngữ chuyên ngành phục vụ việc du học và tu nghiệp ở nước ngoài.

3.   Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế - Đại học Cửu Long tổ chức các khóa huấn luyện ngắn hạn về quản lý và công nghệ do giảng viên quốc tế và giảng viên Việt Nam giảng dạy theo chương trình quốc tế.

4.   Phối hợp và hỗ trợ công tác NCKH thông qua việc mở rộng HTQT và NCKH, chuyển giao công nghệ và qua đó tìm nguồn tài chính cho các hoạt động NCKH.

5.  Phát triển các chương trình hợp tác liên kết đào tạo với các trường Đại học, các tổ chức quốc tế uy tín phục vụ cho việc đào tạo Đại học và Sau đại học theo chuẩn quốc tế.

6.  Thông qua việc HTQT góp phần đưa trường ĐHCL nhanh chóng hội nhập vào sự phát triển chung của hệ thống giáo dục trong khu vực.

 

Nguồn: Trung tâm HTĐT Quốc tế

Back to Top