Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Công Đoàn Trường năm 2013

Ngày đăng: 19-05-2014

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2013

 VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2014

 

 

Phần thứ nhất: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2013

 

I. TÌNH  HÌNH CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG

Năm 2013 là năm tình hình tuyển sinh của nhà trường gặp nhiều khó khăn chỉ đạt hơn 21% chỉ tiêu Bộ GD&ĐT giao vì vậy nguồn thu bị giảm sút nghiêm trọng ảnh hưởng đến việc chi cho các hoạt động và phúc lợi của nhà trường.

 Tổng số đoàn viên công đoàn tính đến ngày 30 tháng 10 năm 2013 là 236 trong đó có 119 nữ. Số lượng công đoàn viên giảm so với năm 2012 là 10 trong đó từ trần 02 nghỉ việc 08 người.

 Năm 2013 mặc dù có khó khăn nhưng nhà trường vẫn đảm bảo tiền lương của giảng viên, công nhân viên chức không bị giảm bớt, mức lương tối thiểu được tăng lên 1150.000 đ từ tháng 7/2013 đúng theo quy định của Chính phủ. Các chế độ như Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp vẫn được thực hiện đầy đủ đối với 100% cán bộ giảng viên, công nhân viên chức. Tư tưởng, tâm trạng của của đoàn viên về cơ bản là yên tâm gắn bó với nhà trường với công việc nhưng nguyện vọng chung là mong muốn nhanh chóng khắc phục các yếu kém trong quản lý đều hành, thúc đẩy sự phát triển của kinh tế đất nước để tạo ra sự ổn định và tăng thêm niềm tin của người lao động.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN.

1. Trước, trong và sau Đại hội Liên đoàn lao động tỉnh, Đại hội Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

 Đoàn viên công đoàn cơ sở trường đại học Cửu Long đều có những hoạt động thiết thực như tuyên truyền về thành tựu, về sự trưởng thành lớn mạnh của công đoàn, sự quan tâm, gắn bó của tổ chức công đoàn với giai cấp công nhân và người lao động, treo cờ khẩu hiệu và tổ chức các hoạt động thi đua, văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng Đại hội

2. Công tác tham gia xây dựng pháp luật, chính sách có liên quan trực tiếp đến đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh tham gia công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên và người lao động.

-Nghiên cứu tham gia xây dựngcác chính sách pháp luật có liên quan trực tiếp đến CN, VC, NLĐ. Tham gia đóng góp dự thảo sửa đổi bổ sung hiến pháp năm 1992 đã tổ chức được 30 cuộc với 3250 lượt người tham dự trong đó CN, VC, NLĐ là 2 cuộc với 249 lượt người, sinh viên là 28 cuộc với 3001 lượt người. Tham gia đóng góp luật đất đai sửa đổi tổ chức được 10 cuộc với 3250 lượt người tham dự trong đó CN, VC, NLĐ là 1cuộc với 249 lượt người, sinh viên 9 cuộc với 3001 lượt người.

- Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện pháp Luật Lao động, Luật Công đoàn tại các doanh nghiệp, nhằm phát hiện các vi phạm, kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý vi phạm, kịp thời giải quyết vướng mắc, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Tổ chức 1 cuộc kiểm tra giám sát đối với công đoàn cùng cấp, nội dung chủ yếu giám sát việc thực hiện Luật Lao động, Luật Công đoàn, thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, thực hiện NQ của công đoàn cấp trên và cấp mình; Giám sát việc thực hiện các quyền lợi của CĐV, việc chấp hành điều lệ Công đoàn. Kiểm tra việc quản lý tài chính của Công đoàn và việc thực hiện quy chế hội họp nhưng chưa phát hiện sai phạm.

- Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TW ngày 5 tháng 6 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương về “tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp” Trong 5 năm qua đã xây dựng và ký được Thỏa ước lao động tập thể năm 2012 tiến hành trong 3 năm liên tiếp 3 hội nghị người lao động và hội nghị công nhân viên chức    

- Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động, nhất là công nhân, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổ chức các hoạt động kêu gọi CĐV giúp đỡ được 3 lần cho 3  trường hợp. Với tổng kinh phí vận động được 39.500.000 đồng. Nhà trường không có kinh phí từ nguồn ngân sách.

- Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở (Hội nghị CBCC hoặc Hội nghị NLĐ) và thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết, thực hiện thỏa ước lao động tập thể. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện nghiêm, đã kết hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị Công nhân viên chức. 100% CN, VC, NLĐ được ký kết hợp đồng lao động. Có ký kết thỏa ước lao động tập thể giữa Công đoàn và chính quyền. Đã tổ chức “Hội nghị Cán bộ Công nhân Viên chức”  vào ngày 24 tháng 5 năm 2013. Tất cả cán bộ, công nhân viên chức tham gia đầy đủ có Chủ tịch Hội đồng quản trị cùng một số thành viên và Ban Giám hiệu. Trong hội nghị có nhiều ý kiến đóng góp cho công tác quản lý điều hành của HĐQT, BGH và nêu lên nguyện vọng, yêu cầu chính đáng của Công đoàn viên. Các chủ trương, biện pháp của nhà trường và mọi vấn đề liên quan đến CN, VC, NLĐ như xét nâng lương, xét khen thưởng, kỷ luật, ký kết hoặc chấm dứt hợp đồng lao động đều được công khai, xét từ cơ sở và có Chủ tịch Công đoàn tham dự.

- Kết quả hoạt động tư vấn pháp luật của công đoàn. Tư vấn 1 cuộc. Nội dung tư vấn về việc chấm dứt hợp đồng lao động. Kết quả không thành công do năng lực, hiểu biết về luật Lao động của cán bộ công đoàn cơ sở còn yếu và do sự việc có nhiều uẩn khúc phức tạp nên đã giới thiệu lên cấp trên tư vấn.  

- Hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia về An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 15 năm 2013 với chủ đề “Tăng cường văn hóa an toàn lao động và các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, phòng chống cháy nổ tại nơi làm việc”. Các hình thức hưởng ứng mời công an tỉnh vào tuyên truyền trực tiếp, treo băng rôn, khẩu hiệu cổ động, tuyên truyền trên đài truyền thanh nội bộ nhà trường. Có 14 CĐV tham gia đội phòng cháy chữa cháy của nhà trường.

- Các hoạt động xã hội đền ơn đáp nghĩa, tương thân, tương ái trong công nhân, viên chức, lao động. Cụ thể các hoạt động như Hiến máu nhân đạo (đã hiến 220 đơn vị máu), Mái ấm công đoàn, Khuyến học , Tặng học bổng, Tặng quà nhân ngày phụ nữ 8/3 và ngày 20/10, ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, tết Trung thu....thăm viếng CĐV bị bệnh, tai nạn, rủi ro,cha, mẹ, con ác tù trần... Tổng kinh phí là 208.204.000 đồng.

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Công đoàn đặc biệt là Luật Công đoàn 2012, Bộ Luật Lao động năm 2012, kết quả Đại hội Công đoàn các cấp và kêt quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI. Tổng số 14 cuộc có 4077 lượt người dự trong đó có 3150 lượt sinh viên. Nội dung khác như  tổ chức tuyên truyền về Biển đảo và luật về Biển Đảo Việt Nam được 1 cuộc có 210 lượt người tham dự.

- Các hoạt động trong “Tháng công nhân” và các đợt sinh hoạt chính trị trong đoàn viên và người lao động. Tổ chức hoạt động tuyên truyền về vai trò vị trí của giai cấp công nhân trong xã hội ta hiện nay, các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao với Công an điều tra phòng chống tội phạm ma túy Công an tỉnh Vĩnh Long, với các thày cô giáo trường phổ thông trung học Châu Thành Đồng Tháp. 

- Kết quả việc tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 20/NQ-TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” gắn với việc kiểm tra thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả có 5320 lượt người tham gia học trong đó có 230 lượt công đoàn viên và 5090 lượt sinh viên

- Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động tham gia việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992. Tổng số 2 cuộc 249 lượt người dự. Sinh viên là 28 cuộc với hơn 3000 lượt người dự.

- Hoạt động của tổ tự quản trong công nhân, lao động các khu công nghiệp, khu chế xuất, công tác phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, phòng chống tệ nạn xã hội trong đoàn viên và người lao động. Nội dung mời Công an tỉnh Vĩnh Long vào tuyên truyền cho công đoàn viên và cho sinh viên. Đồng thời kết hợp với phòng Công an Điều tra, Phòng chống tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Long ký kết giao ước xây dựng trường Đại học Cửu Long thành trường học không ma túy.

Kết quả không xuất hiện hoặc không thấy có biểu hiện nghi vấn về tệ nạn xã hội trong nhà trường.  

- Công tác tham gia cải cách hành chính và phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Đã thành lập tiểu ban phòng chống tham nhũng lãng phí và đi vào hoạt động. Công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm được đẩy mạnh. Công tác hành chính, quản lý học tập, thi cử.. đều sử dựng phần mềm Eđuxop. Tất cả công văn chỉ thị hướng dẫn của Ban Giám Hiệu, các phòng khoa, bộ môn trung tâm và của công đoàn… đều được sử dụng thông qua mạng nội bộ.

Về việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Hình thức tham gia tuyên truyền vận động thông qua tài liệu, sách báo và tuyên truyền trên đài phát thanh nội bộ của nhà trường. Đã phối hợp với một số nhãn hàng Việt và tạo điều kiện cho họ vào quảng bá, bán sản phẩm trong khuôn viên trường vào ngày nghỉ và trong 4 buổi chiều. Kết quả sinh viên mua khá đông và họ bán được nhiều hàng, thỉnh thoảng họ lại đến liên hệ xin vào bán nhưng không nắm được số lượng hàng bán là bao nhiêu và doanh thu thế nào.

- Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện pháp luật về An toàn giao thông, văn hóa giao thông trong đoàn viên và người lao động. Hình thức tổ chức mời Công an giao thông của tỉnh Vĩnh Long vào tuyên truyền, ngoài ra còn sử dụng hệ thống truyền thanh nội bộ phát thanh ngày 2 lần vào buối sáng và buổi chiều.

Tổng số 10 cuộc 5000 lượt người dự trong đó công đoàn viên là 230 lượt người.

- Công tác Dân vận khéo ở đơn vị. Đầu năm có 236 cá nhân 15 tập thể đăng ký, đạt tỷ lệ 100%. Kết quả thực hiện công tác dân vận được thực hiện tốt công đoàn viên có tinh thần đoàn kết tương thân tương ái giúp đỡ nhau trong công việc và trong đời sống, nhất là những lúc khó khăn, hoạn nạn thì tinh thần này lại càng bộc lộ rõ nét. Công tác dân vận ở khu vực xã Phú Quới, cũng như ở địa phương nơi cư trú được thực hiện tốt chứng cứ là 100% đảng viên đều được cấp ủy nơi cư trú nhận xét tốt.

 Công tác vận động cán bộ, công nhân viên chức, lao động tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát triển Đảng trong công nhân, lao động. Giới thiệu 47 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét và đã kết nạp Đảng được 7 đồng chí.

3. Tổ chức các phong trào thi đua.

- Kết quả các phong trào thi đua nhân dịp diễn ra các sự kiện lịch sử, chính trị trong đại của đất nước, đặc biệt là phong trào thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn cấp tỉnh và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI. Tổ chức phong trào thi đua nhân các ngày lễ, các dịp kỷ niệm đã phát động các phong trào thi đua như “Mừng Đảng, Mừng Xuân” “ Thi đua học tập nghiên cứu khoa học chào mừng Đại hội công đoàn tỉnh lần thứ IX và Đại hội công đoàn Việt Nam lần thứ XI” Phong trào “Thi đua xây dựng nhà trường thành “Đơn vị văn hóa” phong trào “Xây dựng nhà trường đạt chuẩn về An ninh và Trật tự an toàn xã hội”. Kết hợp với phòng Công an Điều tra, Phòng chống tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Long ký kết xây dựng trường Đại học Cửu Long thành trường học không ma túy. Kết quả 100% CN, VC, NLĐ có bản đăng ký thi đua. Trong các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Liên đoàn Lao động tỉnh và Đại hội tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã đạt nhiều thành tích trong học tập và nghiên cứu khoa học. Năm 2013 có 20 đề tài nghiên cứu khoa học 11 đề tài đã được nghiệm thu và được đánh giá là tốt. Trong hội thi Ôlimpic Cơ học toàn quốc trường đạt 3 giả nhất và 1 giải 3 ( trong tổng số 6 giải nhất của tất cả các trường đại học và cao đẳng phía Nam )

Công tác phối hợp chỉ đạo, thực hiện tổ chức phong trào thi đua liên kết phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa Nông nghiệp và phát triển nông thôn mà trọng tâm là “Xây dựng nông thôn mới”. Trong công tác phối hợp chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua liên kết phục vụ CNH-HĐH Nông nghiệp và nông thôn. Nhà trường đã có 4 đề tài nghiên cứu khoa học trực tiếp phục vụ CNH-HĐH nông nghiệp và nông thôn, trong đó có đề tài cấp tỉnh của Phó Giáo sư - Tiến sĩ Cao Hồng Phong và cộng sự tiến hành trong 2 năm tại xã Long Mỹ huyện Mang Thít có hiệu quả ứng dụng cao bước đầu được Hội đồng khoa học của tỉnh đánh giá tốt. Hiện tại nhà trường đã phát động và đang duy trì tốt phong trào thi đua “Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động”.

4. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở và đội ngũ cán bộ Công đoàn.

- Tiến hành sắp xếp và bầu bổ sung, kiện toàn 15 tổ trưởng công đoàn.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ công đoàn sau đại hội Công đoàn các cấp. Đã cử 3 đồng chí trong ban chấp hành tham gia lớp bồi dưỡng tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở do Liên đoàn Lao động tỉnh mở vào tháng 10  năm 2013

- Dự kiến đánh giá xếp loại công đoàn cơ sở năm 2013. Đạt vững mạnh

5. Công tác nữ công

- Tổ chức hoạt động kỷ niệm ôn lại truyền thống phụ nữ nhân ngày 8/3 và ngày 20/10/2013, thi tìm hiểu về kiến thức liên quan đến phụ nữ và phong trào phụ nữ, thi cắm hoa trang trí.

- Tặng quà cho 119 chị em nhân ngày 8/3 và ngày 20 tháng 10

- Tổng số tiền chi cho các hoạt động này là 15.974.000 đồng.

- Công tác chăm lo cho con em công nhân, lao động các khu công nghiệp, khu chế xuất. Hình thức là tổ chức gặp mặt vui chơi và tặng quà 116 cháu là con em CN, VC, NLĐ nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, tết Trung thu. Trao phần thưởng cho các cháu được công nhận là học sinh giỏi cấp huyện và cấp tỉnh.

Số lượng  116 cháu, tổng trị giá   13.804.000 đồng

- Các hoạt động truyền thông về dân số, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, an toàn vệ sinh thực phẩm, dinh dưỡng trong công nhân, viên chức, lao động. Tổng số 1 cuộc có 200 lượt người dự. Hình thức tuyên truyền mời chuyên gia tâm lý và bác sĩ về kế hoạch hóa gia đình nói chuyện, trao đổi.

- Các phong trào “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Nuôi con khỏe dạy con ngoan” trong nữ công nhân, viên chức, lao động. Kết quả các phong trào được chị em hưởng ứng rất tích cực có đăng ký chỉ tiêu thi đua cụ thể. Phong trào này đã tạo ra khí thế phấn khởi trong nữ công đoàn viên, ngày 20 tháng 10 năm 2013 vừa qua đã bình xét khen thưởng và tặng quà cho 119 chị em.

6. Công tác tài chính.

- Tình hình thực hiện thu, chi, quản lý ngân sách công đoàn, nhất là việc triển khai thực hiện các quy định Luật công đoàn năm 2012 về tài chính Công đoàn. Công tác thu, chi, quản lý tài chính của Công đoàn được thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của trên và theo đúng quy chế đã được BCH và Tổ trưởng các tổ công đoàn thông qua. Tuy vậy do những khó khăn khách quan hiện nay công đoàn vẫn chưa thực hiện được việc trích nộp 2% về  Liên đoàn.

- Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác quản lý tài chính. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác quản lý tài chính làm tốt, trong tháng 5/3013 đã tiến hành kiểm tra tài chính Công đoàn chưa phát hiện gì sai sót.

 7. Hoạt động của UBKT.

- Hoạt động của Ủy ban kiểm tra  được duy trì tốt có nề nếp, chất lượng, công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện được tổ chức chặt chẽ có phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Lao động, Luật Công đoàn, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, NQ của công đoàn cấp trên và cấp mình; Giám sát việc thực hiện các quyền lợi của CĐV. Trong năm 2013 UBKT đã tổ chức 01 cuộc kiểm tra đối với Công đoàn cùng cấp và các tổ công đoàn về việc chấp hành điều lệ Công đoàn nhưng chưa phát hiện sai phạm gì và đã có báo cáo về UBKTcủa Liên đoàn.

 Một lần được Ủy Ban Kiểm tra của Liên đoàn lao động tỉnh kiểm tra về việc thực hiện điều lệ công đoàn và công tác thu, chi tài chính.

 8. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

          - Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công đoàn nhìn chung đạt được yêu cầu. Đội ngũ cán bộ đều có nỗ lực cố gắng và quyết tâm tổ chức thực hiện và đã hoàn thành được chức trách nhiệm vụ. Tuy vậy hiện vẫn còn tồn tại một số khó khăn làm ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả và tính tích cực năng động trong công tác công đoàn. Đó là vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn ở đơn vị ngoài công lập chưa được xem trọng và đánh giá đúng mức. Đội ngũ cán bộ công đoàn kiến thức và kinh nghiệm công tác công đoàn hạn chế, lại kiêm nhiệm nên thời gian, trí tuệ và sức lực dành cho công tác công đoàn không nhiều, không tương xứng với vị trí, tầm quan trọng của công tác công đoàn.

 9. Những kiến nghị của đoàn viên và người lao động và các cấp công đoàn với Đảng, Nhà nước và Liên đoàn Lao động tỉnh.

- Kiến nghị với Đảng, Nhà nước và Liên đoàn Lao động tỉnh: Cần sớm ban hành các quy định cụ thể hướng dẫn hoạt động của các tổ chức Công đoàn đơn vị hành chính sự nghiệp ngoài công lập ở các trường Cao đẳng, Đại học ngoài công lập như dân lập, tư thục. Trong đó cần quy định rõ hơn mối quan hệ giữa Công đoàn với các tổ chức khác của nhà trường.

- Kiến nghị với Tổng liên đoàn cần ban hành chính thức quy định về việc nộp công đoàn phí bằng 2% quỹ lương, hiện nay mới có quy định tạm thời. Đối với đơn vị hành chính sự nghiệp như các nhà trường cao đẳng, đại học ngoài công lập, nguồn thu hoàn toàn dựa vào học phí của mà sinh viên thì có năm nhiều, năm ít, thậm chí có năm bị lỗ do quá ít sinh viên, nhưng lương thì không thay đổi phải lấy các khoản khác bù vào thì việc nộp 2% có được xem xét giảm bớt không.

Phần thứ hai   NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2014

Những nội dung công tác trọng tâm trong thời gian tới.

1. Đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ và các hoạt động xã hội:

Báo cáo với Đảng ủy xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời nhờ các Ban chuyên môn của Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn giúp đỡ về nội dung phương pháp tổ chức ký thỏa ước lao động tập thể để kiến nghị với Ban Giám hiệu ký bổ sung những nội dung mới của thỏa ước lao động.

Tiếp tục kiến nghị với Đảng ủy, Ban Giám hiệu và đề nghị với Hội đồng quản trị xem xét trong về thời hạn trong hợp đồng lao động ký với cán bộ giảng viên ,viên chức và người lao động theo đúng Luật Lao đông và Luật Công đoàn.

Từng bước tranh thủ sự đồng tình của Ban Giám hiệu trong việc thực hiện các chế độ chính sách và các ưu đãi cho cán bộ giảng viên, viên chức và người lao động.

2. Công tác tuyên truyền giáo dục.

Làm tốt việc tổ chức học tập các chỉ thị Nghị quyết của Đảng như Nghị quyết TW8 khóa XI,  nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh, nhất là Nghị quyết và 9 giải pháp về đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam mà Hội nghị TW8 đề ra.

Tiếp tục tuyên truyền và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch, giải pháp mà Đại hội Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ IX và Đại hội tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ XI đề ra.

Tích cực làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống nhân các ngày lễ, kỷ niệm lớn của cả nước và của ngành, địa phương

3. Tổ chức các phong trào thi đua.

Hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua do ngành, công đoàn và tỉnh phát động nhất là phong trào thi đua xây dựng “ Trường học thân thiên học sinh tích cực”, “Mỗi thầy cô giáo là  tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”, xây dựng trường “Đạt chuẩn đơn vị văn hóa”, “ Đạt chuẩn về An ninh - Trật tự an toàn xã hội”…

4. Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, phát triển đoàn viên thành lập CĐCS và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn và đội ngũ cán bộ Công đoàn:

Thực hiện nghiêm điều lệ, quy định của công đoàn, giữ vững nề nếp sinh hoạt, hội họp, báo cáo. Tùy tình hình cụ thể của các bộ môn, phòng khoa và của nhà trường mà có các nội dung đổi mới trong sinh hoạt. Tích cực phát triển đoàn viên phấn đấu 100% cán bộ giảng viên trong tuổi lao động đều được kết nạp vào công đoàn.

5. Công tác nữ công.

Quan tâm chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ, thương yêu chăm sóc các cháu thiếu niên nhi đồng. tạo mọi điều kiện để chị em được học tập nâng cao hiểu biết, tay nghề, tăng được thu nhập. Bảo vệ sức khỏe của phụ nữ, thực hiện tốt luật bình đẳng giới.

6. Công tác tài chính công đoàn.

Thực hiện nghiêm túc các quy định về thu, chi, quản lý tài chính.. Không để xảy ra thất thoát hoặc lãng phí, tham ô. Nâng cao hiệu quả công tác tài chính phục vụ tốt nhất cho hoạt động và tổ chức của công đoàn. Đấu tranh, khắc phục các biểu hiện sai trái, phấn đấu nộp đủ kinh phí theo quy định lên cấp trên.

7. Hoạt động của UBKT.

Phát huy vai trò trách nhiệm của UBKT, nâng cao năng lực của cán bộ. Thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra. Phát hiện và ngăn chặn kịp thời các sai phạm, các yếu kém của cá nhân và tập thể trong hoạt động công đoàn, góp phần giữ vững kỷ luật, ngăn chặn các sai sót, tiêu cực trong hoạt động công đoàn.

8. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Xây dựng tập thể Ban Chấp hành và đội ngũ tổ trưởng công đoàn, đoàn kết thống nhất có tinh thần trách nhiệm cao. Tích cực năng động, có nhiều cải tiến sáng kiến trong hoạt động. Quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của  công đoàn viên. Chấp hành nghiêm quy định và chỉ đạo của đảng ủy, của Liên đoàn. Dổi mới hình thức và phương pháp công tác để thu hút được tính tích cực năng động và nhiệt tình của công đoàn viên đối với công tác công đoàn.

 

                                                                         TM. BAN CHẤP HÀNH

                                                                                    CHỦ TỊCH

 

                                                                            Trương Công Sơn

 

Nguồn: mku.edu.vn

Tin liên quan

  Giới thiệu về Công đoàn trường 

Xem tiếp 

Back to Top