Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Hội đồng quản trị

Ngày đăng: 21-08-2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

ThS. Lê Tôn Đức Hòa

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

 

 

 

PGS.TS.Lương Minh Cừ

Ủy viên

ThS. Nguyễn Cao Đạt

Ủy viên

 TS. Nguyễn Thanh Dũng

Ủy viên

B. Trương Mộc Anh

Ủy viên

Ô. Đặng Văn Đức

Ủy viên

Ô. Trịnh Văn Lâu

Ủy viên

Ô. Lữ Quang Ngời

Ủy viên

PGS. TS Võ Văn Sen

Ủy viên

TS. Nguyễn Tiến Thủ

Ủy viên

 

 

 

Back to Top