Sinh viên Huỳnh Nhật Huy – ngành Kỹ thuật Xét nghiệm y học Khóa 18 đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương và nhận giải thưởng Sao tháng giêng năm 2020

     Ngày 07/01/2021, tại Hà Nội diễn ra lễ tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương và trao giải thưởng Sao tháng giêng năm 2020 cho 102 sinh viên xuất sắc toàn quốc.     Xem tiếp …

Đảng ủy Trường Đại học Cửu Long tiếp đoàn kiểm tra công tác Đảng cuối năm của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long

             Ngày 28/12/2020, Đảng ủy trường Đại học Cửu Long tiếp đoàn kiểm tra công tác đảng cuối năm 2020 của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh Vĩnh Long.             Xem tiếp …