Khoa Quản trị Kinh doanh

NHÂN SỰ:

STT

Họ và tên

Học hàm – Học vị

Chức vụ

1

 Đặng Văn Phan

 PGS.Tiến sĩ

 Trưởng khoa

2

 Phan Văn Phùng

NCS

 Phó Trưởng khoa

3

 Nguyễn Minh Lầu

NCS

 Giảng viên

4

 Đinh Thị Bích Châu

Thạc sĩ

 GV, Phụ trách BM QTDL&LH

5

 Nguyễn Thành Phước

Thạc sĩ

Giảng viên

6

 Lê Ngọc Đoan Trang

Thạc sĩ

 GV, Phụ trách BM QTKD

7

 Nguyễn Thị Trường An

Thạc sĩ

Giảng viên

8

 Lê Thái Cường

Đại học

 Giảng viên

9

 Nguyễn Thị Mỹ Phượng

NCS

GV, Phụ trách BM KDTM

10

 Lê Thị Xuân Thanh

Thạc sĩ

Cán bộ

       Là một trong năm Khoa đầu tiên của trường Đại học Cửu Long. Phương châm:“Thầy trò Khoa Quản trị kinh doanh quyết tâm dạy tốt, học tốt và chung tay xây dựng trường”.

– Các bậc đào tạo:

               + Hệ Đại học chính quy đào tạo 4 năm.

               + Hệ Cao đẳng đào tạo 3 năm.

– Nhiệm vụ:

       Khoa Quản trị kinh doanh là đơn vị đào tạo và quản lý hành chánh cơ sở của Trường, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên của Khoa, quản lý hành chính, nhân sự, quản lý chuyên môn và quản lý sinh viên theo quy định của nhà trường.Khoa Quản trị kinh doanh gồm 04 Bộ môn chuyên môn: Kinh doanh thương mại, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị kinh doanh, Luật kinh tế và đào tạo 03 hệ: Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng.

       Nhiệm vụ của Khoa là Đào tạo cử nhân, thạc sỹ thuộc ngành Quản trị Kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, có năng lực chuyên môn trong lĩnh vực Quản trị Kinh doanh; vận dụng thành thạo kiến thức, kỹ năng chuyên sâu để tạo lập, phối hợp các nguồn lực có hiệu quả nhất và điều hành các loại hình cơ sở kinh doanh nhằm phát triển hoạt động kinh doanh cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế xã hội tại các địa phương, đặc biệt ở khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long.

– Các ngành đào tạo: Kinh doanh thương mại, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị kinh doanh.

      Kinh doanh thương mại: đào tạo cử nhân Kinh doanh có khả năng phân tích tình hình kinh doanh trong nước và quốc tế thuộc mọi lĩnh vực nghề nghiệp tại các doanh nghiệp, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, có kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán, có khả năng thẩm định các dự án đầu tư, tìm và phát triển nguồn khách hàng cho các công ty tài chính. Cơ hội nghề nghiệp: làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước, các công ty, doanh nghiệp tư nhân trong và ngoài nước, các ngân hàng, làm việc trong các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty, logictis, vận tải,…

      Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: đào tạo cử nhân quản trị có kiến thức trong 3 lĩnh vực cơ bản của du lịch là: lữ hành, khách sạn – nhà hàng, lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực du lịch. Cơ hội nghề nghiệp: làm việc tại các công ty kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành, khách sạn, nhà hàng.

      Quản trị kinh doanh (hệ đại học): đào tạo cử nhân quản trị có kiến thức cơ bản về quy trình Marketing và lập kế hoạch Marketing, phân tích thị trường khách hàng và các cơ hội Marketing, hoạch định chiến lược Marketing, phân tích đối thủ cạnh tranh, hoạch định chiến lược cạnh tranh cho doanh nghiệp, … Cơ hội nghề nghiệp: là chuyên viên thiết kế, lập trình, xây dựng các phần mềm để giải quyết các bài toán trong quản lý kinh tế, kỹ thuật tại các công ty, các cơ sở kinh tế trong và ngoài nước. Tham gia giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

      Luật kinh tế: đào tạo cử nhân Luật có kiến thức cơ bản về lý luận chung về Nhà nước, pháp luật, kiến thức về pháp luật dân sự, thương mại, hành chính, hình sự và pháp luật tố tụng đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường, hội nhập Quốc tế; có kiến thức và phương pháp trong hoạt động thực tiễn phù hợp với điều kiện cụ thể của môi trường kinh tế – xã hội ở Việt Nam hiện nay. Cơ hội nghề nghiệp: làm việc tại Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, Các văn phòng tư vấn pháp luật, công ty luật trong nước và quốc tế, Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra, UBND các cấp, sở ban ngành tại các địa phương…

      Quản trị kinh doanh (hệ cao đẳng): đào tạo cử nhân kiến thức tốt quản trị kinh doanh, có khả năng cơ bản để làm việc tại các loại hình doanh nghiệp thuộc lĩnh vực kinh doanh tổng hợp (bán hàng, marketing,…). Cơ hội nghề nghiệp: làm việc trong các lĩnh vực kinh doanh, kế hoạch, marketing, tổ chức nhân sự, thư ký … tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Được học liên thông lên đại học.

– Các hoạt động ngoại khóa của Khoa: Khoa có CLB Du lịch, thường xuyên tổ chức các cuộc thi kiến thức chuyên ngành cho sinh viên; tổ chức các chuyến đi thực tập, thực tế giúp sinh viên khảo sát thị trường và nắm bắt cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.