Trung tâm Tuyến sinh – Truyền thông

1. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÁC VỊ TRÍ

2.1. Giám đốc: CN. Lý Đại Hồng

2.1.1. Trách nhiệm

– Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Nhà trường về hoạt động của Trung tâm.

– Tham mưu Ban Giám hiệu ban hành đề án, kế hoạch, công văn, quyết định, thông báo, báo cáo… phục vụ cho công tác tuyển sinh bậc đại học và liên thông theo quy định.

– Tham gia xây dựng, củng cố mối quan hệ tốt đẹp với các trường THPT, TTGDTX và các cộng tác viên để thực hiện công tác tuyên truyền, tư vấn, vận động tuyển sinh.

– Tham gia thực hiện tư vấn tuyển sinh trực tiếp cho các đối tượng tuyển sinh.

– Theo dõi, cập nhật thường xuyên tình hình tuyển sinh để báo cáo cho Ban Giám hiệu và cơ quan chức năng theo quy định.

– Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu.

2.1.2. Quyền hạn

– Được học tập bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu của công việc.

– Là thành viên của Hội đồng tuyển sinh và các Hội đồng khác theo quyết định của Hiệu trưởng.

– Chủ trì các cuộc họp của Trung tâm; ký các văn bản thuộc chức năng phụ trách theo sự ủy quyền của Hiệu trưởng.

– Phân công nhiệm vụ, chỉ đạo, kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên trong Trung tâm.

– Đề xuất với Hiệu trưởng về việc khen thưởng, kỷ luật các thành viên trong Trung tâm.

– Giải quyết cho các thành viên của Trung tâm được nghỉ phép theo quy định.

– Tuyên truyền, phổ biến các văn bản của cơ quan chức năng và của Nhà trường  liên quan đến công tác tuyển sinh cho các tập thể, cá nhân có liên quan.

– Triệu tập các cuộc họp, hội nghị, hội thảo liên quan đến công tác tuyển sinh của Nhà trường khi được sự ủy quyền của Hiệu trưởng.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu.

2.1.3. Tiêu chuẩn chức danh

– Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên.

– Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và chăm sóc đối tượng tuyển sinh hiệu quả, kỹ năng quản lý nhóm hiệu quả; Có tố chất lãnh đạo, có khả năng tổng hợp, phân tích, sáng tạo, chủ động, quyết đoán, có khả năng xử lý tình huống, có khả năng làm việc theo nhóm.

– Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm trong công tác quản lý, thâm niên công tác trong lĩnh vực tuyển sinh.

2.2. Phó Giám đốc: KS. Bang Phùng Tố Dương

2.2.1. Trách nhiệm

– Tham mưu và giúp Giám đốc xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch xét tuyển/ thi tuyển theo quy định.

– Chịu trách nhiệm cập nhật thông tin tuyển sinh lên hệ thống quản lý dữ liệu tuyển sinh quốc gia theo quy định. Tham gia cập nhật, xử lý dữ liệu đăng ký xét tuyển/ thi tuyển và trúng tuyển, nhập học lên hệ thống edusoft của Trường và hệ thống quản lý dữ liệu tuyển sinh quốc gia theo quy định. Trích xuất các thông tin, số liệu về tuyển sinh để báo cáo cho Hội đồng tuyển sinh và Ban Giám hiệu.

– Tham gia xây dựng, củng cố mối quan hệ tốt đẹp với các trường THPT, TTGDTX và các cộng tác viên để thực hiện công tác tuyên truyền, tư vấn, vận động tuyển sinh.

– Tham gia thực hiện tư vấn tuyển sinh trực tiếp cho các đối tượng tuyển sinh.

– Báo cáo công việc theo định kỳ hoặc theo yêu cầu đột xuất của Giám đốc.

– Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, điều động của Giám đốc.

2.2.2. Quyền hạn

– Được học tập bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu của công việc.

– Đề xuất với Giám đốc các biện pháp nhằm thực hiện tốt công tác của Trung tâm và các công việc được phân công.

– Ký các văn bản, giấy tờ được sự ủy quyền của Giám đốc.

– Thay thế Giám đốc trong các buổi họp khi Giám đốc vắng mặt hoặc khi được ủy quyền.

2.2.3. Tiêu chuẩn chức danh

– Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên (ngành Công nghệ thông tin).

– Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và chăm sóc đối tượng tuyển sinh hiệu quả, kỹ năng quản lý nhóm hiệu quả; Có tố chất lãnh đạo, có khả năng tổng hợp, phân tích, sáng tạo, chủ động, quyết đoán, có khả năng xử lý tình huống, có khả năng làm việc theo nhóm.

– Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm trong công tác quản lý, thâm niên công tác trong lĩnh vực tuyển sinh.

2.3. Phó Giám đốc: ThS. Nguyễn Văn Chạy

(Đang cập nhật)

2.4. Chuyên viên 1 (Tư vấn tuyển sinh và quản trị dữ liệu, website): ThS. Lâm Hữu Tuấn

2.4.1. Trách nhiệm

– Quản trị website tuyển sinh của Trường.

– Quản lý, báo cáo tình hình phân phối, sử dụng các vật phẩm tuyển sinh.

– Tham gia tư vấn tuyển sinh trực tiếp, tư vấn tuyển sinh qua Hộp chát trên website, số điện thoại hotline 0944707787, Messenger Facebook 0979088857 cho các đối tượng tuyển sinh.

– Tham gia cập nhật, xử lý dữ liệu đăng ký xét tuyển/ thi tuyển và trúng tuyển, nhập học lên hệ thống edusoft của Trường và hệ thống quản lý dữ liệu tuyển sinh quốc gia theo quy định. Trích xuất các thông tin, số liệu về tuyển sinh theo quy định để báo cáo cho lãnh đạo Trung tâm .

– Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc, Phó Giám đốc.

2.4.2. Quyền hạn

– Được học tập bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu của công việc.

– Đề xuất với Giám đốc, Phó Giám đốc các biện pháp nhằm thực hiện tốt công tác của Trung tâm và các công việc được phân công.

– Sau khi có ý kiến của lãnh đạo Trung tâm, trực tiếp tiếp xúc với các Phòng, Khoa, Trung tâm liên quan xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực thi các nhiệm vụ nhằm giải quyết và  xử lý ngay các nội dung được giao để hoàn thành tốt công việc.

– Tham gia các buổi hội họp, sinh hoạt của Trung tâm.

2.4.3. Tiêu chuẩn chức danh

– Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên (ngành Công nghệ thông tin).

– Kỹ năng: Có khả năng giao tiếp thuyết phục đối tượng tuyển sinh. Có kinh nghiệm quản trị mạng và quản trị dữ liệu.

– Yêu cầu khác: Ngoại hình thanh lịch; thái độ hòa nhã, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong xử lý công việc; Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn dịch vụ giáo dục; Có trách nhiệm với công việc được giao, sẵn sàng chịu được áp lực từ công việc, làm ngoài giờ khi công việc yêu cầu.

2.5. Chuyên viên 2 (Tư vấn tuyển sinh và văn thư lưu trữ): CN. Hoàng Thị Hương

2.5.1. Trách nhiệm

– Tư vấn tuyển sinh trực tiếp, tư vấn tuyển sinh qua điện thoại bàn 0270.960035, tư vấn tuyển sinh qua Email, Zalo 0944707787.

– Trực điện thoại nội bộ của Trung tâm. Theo dõi và nhắc nhở lịch làm việc của Trung tâm.

– Tiếp nhận công văn, giấy tờ gửi đến Trung tâm (bằng văn bản hoặc gửi qua email) rồi chuyển lãnh đạo Trung tâm cho ý kiến giải quyết.

– Tham mưu Giám đốc, Phó Giám đốc xây dựng báo cáo định kỳ, đột xuất và các loại văn bản lưu hành trong nội bộ Trường.

– Thực hiện việc in ấn, photocopy tài liệu khi cần thiết cho Trung tâm.

– Đầu mối thực hiện việc gửi các công văn, giấy tờ, văn bản cho các đơn vị trong và ngoài Trường.

– Tổ chức lưu trữ toàn bộ các hệ thống công văn, giấy tờ, tài liệu của Phòng. Thu nhận và lưu trữ hồ sơ tuyển sinh bậc đại học và liên thông rồi bàn giao cho Phòng Quản lý công tác sinh viên theo quy định.

– Thông báo kết quả tuyển sinh cho các thí sinh (thông báo trực tiếp hoặc chuẩn bị hồ sơ để gửi qua đường bưu điện).

– Theo dõi chấm công hàng tháng, làm việc ngoài giờ theo quy định. Tiếp nhận báo cáo của các thành viên trong Phòng về việc xin đến muộn, về sớm, nghỉ ốm, nghỉ phép…

– Tiếp nhận phản ánh của cán bộ trong Trung tâm về việc hỏng hóc, sửa chữa, thay thế các thiết bị và làm đề xuất để đơn vị chức năng kịp thời sửa chữa phục vụ cho công tác chuyên môn.

– Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc, Phó Giám đốc.

2.5.2. Quyền hạn

– Được học tập bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu của công việc.

– Đề xuất với Giám đốc, Phó Giám đốc các biện pháp nhằm thực hiện tốt công tác của Trung tâm và các công việc được phân công.

– Sau khi có ý kiến của lãnh đạo Trung tâm, trực tiếp tiếp xúc với các Phòng, Khoa, Trung tâm liên quan xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực thi các nhiệm vụ nhằm giải quyết và  xử lý ngay các nội dung được giao để hoàn thành tốt công việc.

– Tham gia các buổi hội họp, sinh hoạt của Trung tâm.

2.5.3. Tiêu chuẩn chức danh

– Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên (ngành Ngữ văn/ Tiếng Việt & Văn hóa Việt Nam/ Quản trị văn phòng/ Văn thư lưu trữ,…)

– Kỹ năng: Thành thạo tin học văn phòng; sử dụng được mạng xã hội; có khả năng giao tiếp thuyết phục đối tượng tuyển sinh.

– Yêu cầu khác: Ngoại hình thanh lịch; thái độ hòa nhã, cẩn thận, chu đáo; Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn dịch vụ giáo dục; Có trách nhiệm với công việc được giao, sẵn sàng chịu được áp lực từ công việc, làm ngoài giờ khi công việc yêu cầu.