Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2017 theo phương thức xét kết quả học tập bậc THPT

Trường đại học Cửu Long công bố danh sách thí sinh trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2017 theo phương thức xét kết quả học tập bậc THPT.

 

 

Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2017 theo phương thức xét kết qua thi THPT QG

Trường đại học Cửu Long công bố danh sách thí sinh trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2017 theo phương thức xét kết quả thi THPT QG.

 

 

Thông tin bổ sung