Danh sách thí sinh trúng tuyển ĐH, CĐ năm 2016 đợt xét tuyển NVBS 2

Trường đại học Cửu Long công bố danh sách thí sinh trúng tuyển đợt xét tuyển NVBS2

 

 

 

QĐ thí sinh trúng tuyển ĐH, CĐ năm 2016 đợt 1 theo phương thức xét kết quả bậc THPT

Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng chính quy 2016 theo phương thức Xét kết quả học tập bậc THPT. 

 

Danh sách thí sinh trúng tuyển ĐH, CĐ năm 2016 đợt xét tuyển NV1

Trường đại học Cửu Long công bố danh sách thí sinh trúng tuyển đợt xét tuyển NV1

 

 

 

 

Danh sách thí sinh trúng tuyển ĐH, CĐ năm 2016 đợt xét tuyển NVBS1

Trường đại học Cửu Long công bố danh sách thí sinh trúng tuyển đợt xét tuyển NVBS1

 

 

 

 

Thông tin bổ sung