TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

(HỌC BẠ)

Danh sách ngành học

Tiếng việt và văn hóa Việt Nam
Ngôn ngữ Anh(Tiếng Anh thương mại)
Đông phương học
Quản trị kinh doanh
Kinh doanh thương mại
Tài chính - Ngân hàng
Kế toán
Luật kinh tế
Công nghệ sinh học
Công nghệ thông tin
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Công nghệ thực phẩm
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Nông học
Bảo vệ thực vật
Dược học
Điều dưỡng
Kỹ Thuật xét nghiệm y học
Công tác xã hội
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Trung tâm Tuyển sinh - Trường Đại học Cửu Long
Quốc lộ 1A, Phú Quới, Long Hồ, Vĩnh Long, Việt Nam
www.facebook.com/mku.edu.vn
Email: phongtuyensinh@mku.edu.vn
Điện thoại: 0270.38 32 538
Hotline, Zalo, Facebook: 0944 707 787 hoặc 0979 08 88 57