Thông báo thời gian làm việc của bộ phận tuyển sinh

THÔNG BÁO

Về thời gian làm việc của bộ phận tuyển sinh

Đại học, Cao đẳng chính quy 2016

-----------------

Để tạo thuận lợi cho quý phụ huynh học sinh và thí sinh đến nộp hồ sơ xét tuyển, nhập học, bộ phận tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy 2016 của Trường Đại học Cửu Long sẽ làm việc theo thời gian cụ thể như sau:

-         Buổi sáng từ 7h00-11h30;

-         Buổi chiều từ 13h00 – 17h00.

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.

Thời gian áp dụng từ ngày 01/8/2016 đến hết ngày 15/10/2016.

 

***

THÔNG BÁO

Về thời gian làm việc của bộ phận tuyển sinh

Đại học, Cao đẳng chính quy 2016

-----------------

Để tạo thuận lợi cho quý phụ huynh học sinh và thí sinh đến nộp hồ sơ xét tuyển, nhập học, bộ phận tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy 2016 của Trường Đại học Cửu Long sẽ làm việc theo thời gian cụ thể như sau:

-         Buổi sáng từ 7h00-11h30;

-         Buổi chiều từ 13h00 – 17h00.

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.

Thời gian áp dụng từ ngày 01/8/2016 đến hết ngày 15/10/2016.

***

Thông tin bổ sung