Thông báo tuyển sinh Văn bằng 2 đại học chính quy năm 2020 ngành Ngôn ngữ Anh

Trường Đại học Cửu Long thông báo tuyển sinh đại học văn bằng 2 chính quy năm 2020 ngành Ngôn ngữ Anh.

 

 

Thông báo tuyển sinh liên thông chính quy từ cao đẳng lên đại học năm 2019

TBTS lin thng ngnh K tonTrường Đại học Cửu Long thông báo tuyển sinh liên thông chính quy từ cao đẳng lên đại học năm 2019.

 

 

Thông báo xét tuyển Đại học chính quy năm 2019 - Nguyện vọng bổ sung đợt 2

Trường Đại học Cửu Long thông báo tuyển sinh đại học chính quy 2019, đợt xét nguyện vọng bổ sung 2

 

Thông báo mức điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy theo phương thức xét Học bạ năm 2019

Trường đại học Cửu Long thông báo mức điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy theo phương thức xét Học bạ năm 2019

Thông báo xét tuyển Đại học chính quy năm 2019 - Nguyện vọng bổ sung đợt 1

Trường Đại học Cửu Long thông báo tuyển sinh đại học chính quy 2019, đợt xét nguyện vọng bổ sung 1

 

Thông báo mức điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy dựa trên điểm thi THPT Quốc gia năm 2019

 Trường đại học Cửu Long thông báo mức điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2019 bằng kết quả thi THPT quốc gia.

Thông tin bổ sung