Trường Đại học Cửu Long: Top 100 trường ĐH đáng học nhất tại Việt Nam

Cả nước có trên 400 trường Đại học (ĐH). Vừa qua, Webometrics đã công bố top 100 trường ĐH đáng học nhất tại Việt Nam.

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2017 - Đợt 2

Trường đại học Cửu Long thông báo tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2017 - Đợt 2

 

 

 

 

Trường Đại học Cửu Long công bố kết quả kỳ tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2017 đợt 1

Trường Đại học Cửu Long công bố kết quả kỳ tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học năm 2017 đợt 1.

 

 

 

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy 2017


Trường Đại học Cửu Long (mã trường DCL) tuyển sinh đại học chính quy năm 2017.

 

 

 

Trường Đại học Cửu Long công bố đề án tuyển sinh riêng năm 2017

Trường Đại học Cửu Long công bố đề án tuyển sinh riêng năm 2017.

 

 

 

 

Thông báo tuyển sinh liên thông chính quy từ Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng lên Đại học năm 2017

Trường đại học Cửu Long thông báo tuyển sinh liên thông chính quy từ Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng lên Đại học năm 2017.

 

 

 

Thông tin bổ sung