Thông báo xét tuyển Nguyện vọng bổ sung 3


anh trung tuyen hoc baTrường đại học Cửu Long thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 – Đợt xét Nguyện vọng bổ sung 3 (NVBS 3) từ ngày 11/09/2017 đến ngày 30/09/2017.

 

 

 

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2017 - Đợt 3

Trường đại học Cửu Long thông báo tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2017 - Đợt 3.

 

 

 

 

Lịch học tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên khóa 18

Lịch học tuần sinh hoạt công dân - sinh viên khóa 18 từ ngày 05/09/2017 đến ngày 09/09/2017.

 

 

Thông báo xét tuyển Nguyện vọng bổ sung 2


anh trung tuyen hoc baTrường đại học Cửu Long thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 – Đợt xét Nguyện vọng bổ sung 2 (NVBS 2) từ ngày 28/08/2017 đến ngày 09/09/2017.

 

 

 

Thông báo tuyển sinh liên thông Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học Chính quy

Trường Đại học Cửu Long thông báo tuyển sinh Đại học chính quy liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng năm 2017.

 

 

 

Trường Đại học Cửu Long thông báo xét tuyển NVBS đợt 1 năm 2017

Trường Đại học Cửu Long thông báo xét tuyển Nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2017 từ ngày 13/08/2017 đến ngày 25/08/2017.

 

 

 

Thông tin bổ sung