Thông báo tuyển sinh hệ liên thông từ Cao đẳng lên Đại học-năm 2018

TSLT 2018 1

Thông báo tuyển sinh hệ liên thông từ Cao đẳng lên Đại học-năm 2018

 

 

 

Thông báo tuyển sinh đợt 3 đại học chính quy năm 2018 (từ ngày 01/09 đến 30/09)

TS2018 D3 1

TS2018 D3 2TS2018 D3 3

Thông báo tuyển sinh đợt 3 đại học chính quy năm 2018 (từ ngày 01/09 đến 30/09)

 

 

 

 

Lịch sinh hoạt chính trị đầu khóa K19

Lịch học chính trị đầu khóa của tân sinh viên khóa 19


page1 image1

page2 image1

Thông báo xét tuyển Đại học chính quy 2018 - Bổ sung đợt 1

Trường Đại học Cửu Long thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2018. Nhận hồ sơ đến ngày 31/8/2018.

 

 

Thông tin bổ sung