Trường Đại học Cửu Long công bố kết quả kỳ tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2017 đợt 1

Trường Đại học Cửu Long công bố kết quả kỳ tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học năm 2017 đợt 1.

 

 

 

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy 2017

Trường Đại học Cửu Long (mã trường DCL) tuyển sinh đại học chính quy năm 2017.

 

 

 

Trường Đại học Cửu Long công bố đề án tuyển sinh riêng năm 2017

Trường Đại học Cửu Long công bố đề án tuyển sinh riêng năm 2017.

 

 

 

 

Thông báo tuyển sinh liên thông chính quy từ Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng lên Đại học năm 2017

Trường đại học Cửu Long thông báo tuyển sinh liên thông chính quy từ Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng lên Đại học năm 2017.

 

 

 

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2017 - Đợt 1

Trường đại học Cửu Long thông báo tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2017 - Đợt 1

 

 

 

 

Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức Vừa làm vừa học từ Trung cấp chuyên nghiệp lên Đại học năm 2017 ngành Kế toán

Trường đại học Cửu Long thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức Vừa làm vừa học từ Trung cấp chuyên nghiệp lên Đại học năm 2017 ngành Kế toán

 

 

 

Thông tin bổ sung