Đề án tuyển sinh năm 2019

Trường Đại học Cửu Long công bố đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2019.

Thông báo tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2019

TB125 chinhquy 1

Tuyển sinh 21 ngành Đại học hệ chính quy. Thời gian đào tạo: 7 học kỳ 

Thông tin bổ sung