Talkshow “Truyền cảm hứng” cùng với nhà thiết kế Quỳnh Paris, siêu mẫu Trang Phạm, Thạc sĩ – doanh nhân Nguyễn Thu Hương

     Ngày 20/11/2020, Trường Đại học Cửu Long tổ chức chương trình Talkshow “Truyền cảm hứng” đã thu hút hơn 300 cán bộ, giảng viên, sinh viên Nhà trường tham gia.      Diễn giả của chương trình Talkshow Xem tiếp …