Liên chi đoàn khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng tổ chức giải bóng đá mini chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Đại học Cửu Long

     Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập trường Đại học Cửu Long (2000-2020), sáng ngày 8 tháng 11 năm 2020, Liên chi đoàn Khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng đã tổ Xem tiếp …