Đảng ủy Trường Đại học Cửu Long tiếp đoàn kiểm tra công tác Đảng cuối năm của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long

             Ngày 28/12/2020, Đảng ủy trường Đại học Cửu Long tiếp đoàn kiểm tra công tác đảng cuối năm 2020 của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh Vĩnh Long.             Xem tiếp …