Sinh viên Huỳnh Nhật Huy – ngành Kỹ thuật Xét nghiệm y học Khóa 18 đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương và nhận giải thưởng Sao tháng giêng năm 2020

     Ngày 07/01/2021, tại Hà Nội diễn ra lễ tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương và trao giải thưởng Sao tháng giêng năm 2020 cho 102 sinh viên xuất sắc toàn quốc.     Xem tiếp …