Hội nghị triển khai, quán triệt các Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021-2030

       Ngày 01 tháng 4 năm 2022, Đảng ủy Trường ĐH Cửu Long (ĐHCL) tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt các Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ Xem tiếp …