Trường ĐH Cửu Long có 18 thí sinh tham gia Hội thi “Viết bài và kể chuyện về tấm gương học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đẩy mạnh thực hiện mô hình “Mỗi ngày 1 tin tốt – Mỗi tuần 1 câu chuyện đẹp” tỉnh Vĩnh Long năm 2022

      Thiết thực chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022), Tỉnh Đoàn Vĩnh Long tổ chức Hội thi “Viết bài và kể chuyện về tấm gương học tập và …Xem tiếp