Trường ĐH Cửu Long có 4 sinh viên nhận được học bổng của Bộ Khoa học và Nghệ thuật Bang HESSEN và Tổ chức hỗ trợ đại học thế giới CHLB Đức trao tặng

      Ngày 04/5/2022, tại Trường ĐH Cửu Long (ĐHCL), Bộ Khoa học và Nghệ thuật Bang HESSEN và Tổ chức hỗ trợ đại học thế giới CHLB Đức (WUS) tổ chức trao 41 suất học bổng cho 41 Xem tiếp …