Trường ĐH Cửu Long tổ chức Hội thảo (phiên thứ 2) góp ý dự thảo báo cáo khung định hướng quy hoạch tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

     Ngày 27/7/2022, Trường ĐH Cửu Long tiếp tục tổ chức Hội thảo (phiên thứ 2) góp ý dự thảo báo cáo khung định hướng quy hoạch tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.   …Xem tiếp