Hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII, các Nghị quyết, Kết luận, Đề án của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các Kế hoạch của Tỉnh ủy

      Ngày 27/8/2022, Đảng Bộ Trường ĐH Cửu Long (ĐHCL) kết hợp với Ban Giám hiệu Nhà trường tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII, các Nghị quyết, Kết luận, …Xem tiếp