Ký kết thỏa thuận hợp tác 3 bên về tổ chức triển khai “Chương trình đào tạo Cambridge English Empower và đánh giá trình độ tiếng Anh bằng bài thi Linguaskill”

       Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Anh cho cán bộ, giảng viên và sinh viên, ngày 16/9/2022 tại Trường ĐH Cửu Long (ĐHCL) diễn ra buổi ký kết thỏa thuận hợp tác 3 bên về Xem tiếp …