Trường ĐH Cửu Long phối hợp với Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông: khánh thành Trung tâm đào tạo tiếng Việt hữu nghị UCL- IICT tại Lào

      Chiều ngày 29/9/2022, Trường ĐH Cửu Long (ĐHCL) phối hợp với Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Vụ Đổi mới và Công nghệ (Bộ CN&TT Lào) tổ chức khánh thành Trung tâm đào tạo tiếng Xem tiếp …